Convertor în sistem binar în complement față de doi: convertește numere întregi cu semn din sistem zecimal (baza zece)

Convertește numere întregi cu semn din sistemul zecimal (baza zece) în binar în reprezentarea în complement față de doi

Ultimii întregi cu semn convertiți din sistem zecimal în binar în reprezentarea în complement față de doi

3 = 001126 apr, 10:47 EET (UTC +2)
-33 = 1101 111126 apr, 10:44 EET (UTC +2)
-1.080 = 1111 1011 1100 100026 apr, 10:02 EET (UTC +2)
5.237.811.932.527.789 = 0000 0000 0001 0010 1001 1011 1100 0011 0001 1111 1010 0011 0111 1100 1010 110126 apr, 09:59 EET (UTC +2)
24 = 0001 100026 apr, 09:59 EET (UTC +2)
1.715 = 0000 0110 1011 001126 apr, 09:59 EET (UTC +2)
10.001 = 0010 0111 0001 000126 apr, 09:59 EET (UTC +2)
-3 = 110126 apr, 09:38 EET (UTC +2)
-150 = 1111 1111 0110 101026 apr, 09:12 EET (UTC +2)
11.101.101 = 0000 0000 1010 1001 0110 0011 1010 110126 apr, 09:00 EET (UTC +2)
87 = 0101 011126 apr, 08:57 EET (UTC +2)
69 = 0100 010126 apr, 08:57 EET (UTC +2)
63 = 0011 111126 apr, 08:57 EET (UTC +2)

Cum să convertești întregi cu semn din sistem zecimal în sistem binar în reprezentarea în complement față de doi

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr întreg cu semn din baza zece în sistem binar în complement față de doi:

 • 1. Dacă numărul de convertit este negativ, se începe cu versiunea pozitivă a numărului.
 • 2. Împarte în mod repetat la 2 reprezentarea pozitivă a numărului întreg cu semn care trebuie convertit în sistem binar, ținând minte fiecare rest al împărțirilor. Atunci când ultimul CÂT este egal cu ZERO => STOP
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus. Astfel, ultimul rest al împărțirilor de la punctul de mai sus devine primul simbol (situat cel mai la stânga) al numărului în baza doi, în timp ce primul rest devine ultimul simbol (situat cel mai la dreapta).
 • 4. Numerele binare reprezentate în limbaj calculator trebuie să aibă 4, 8, 16, 32, 64, ... de biți lungime (o putere a lui 2) - dacă e nevoie, se completează cu '0' în fața (la stânga) numărului în baza 2 (pozitiv, desigur) obținut mai sus, până la lungimea cerută, în următoarele condiții:
  a) dacă lungimea numărului în baza 2 este diferită de o putere a lui 2 și/sau
  b) dacă primul bit al numărului în baza 2 obținut este '1';
  Astfel, primul bit (cel mai din stânga) va fi întotdeauna '0', reprezentând în mod corect un număr pozitiv.
 • 5. Pentru a obține numărul întreg negativ, binar în reprezentarea în complement față de unu, se înlocuiesc toți biții '0' cu '1' și toți biții '1' cu '0'.
 • 6. Pentru a obține numărul întreg negativ binar în reprezentarea în complement față de doi, la numărul binar obținut mai sus se adună 1.

Exemplu: convertește numărul negativ -60 din sistem zecimal (baza zece) în binar în reprezentarea în complement față de doi:

 • 1. Se începe cu versiunea pozitivă a numărului: |-60| = 60
 • 2. Împarte 60 în mod repetat la 2, ținând minte fiecare rest al împărțirilor:
 • iterație împărțire cât rest
  1 60 : 2 = 30 0
  2 30 : 2 = 15 0
  3 15 : 2 = 7 1
  4 7 : 2 = 3 1
  5 3 : 2 = 1 1
  6 1 : 2 = 0 1
  Ultimul cât este ZERO => STOP
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus:
  60(10) = 11 1100(2)
 • 4. Numărul (pozitiv) în baza 2 are o lungime de 6 biți, iar numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator va avea o lungime, în acest caz, de 8 biți (cea mai mică putere a lui 2 mai mare decât 6) - se completează cu '0' în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută:
  60(10) = 0011 1100(2)
 • 5. Pentru a obține numărul întreg negativ binar în reprezentarea în complement față de unu se înlocuiesc toți biții '0' cu '1' și toți biții '1' cu '0':
  !(0011 1100) = 1100 0011
 • 6. Pentru a obține numărul întreg negativ, binar în reprezentarea în complement față de doi, la numărul obținut mai sus se adună 1:
  -60(10) = 1100 0011 + 1 = 1100 0100
 • Numărul -6010, întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar în reprezentarea în complement față de doi = 1100 0100