Convertor în sistem binar pe 64 biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754: convertește numere zecimale din baza zece

Convertește numere zecimale din baza zece în binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754

Ultimele numere zecimale convertite din baza zece în binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754

0,375 = 0 - 011 1111 1101 - 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 22 iul, 11:15 EET (UTC +2)
-3.938,1028388 = 1 - 100 0000 1010 - 1110 1100 0100 0011 0100 1010 0111 0100 1001 1000 0101 1000 0101 22 iul, 11:08 EET (UTC +2)
0,375 = 0 - 011 1111 1101 - 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 22 iul, 11:08 EET (UTC +2)
2,3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 = 0 - 100 0000 0000 - 0010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 22 iul, 11:04 EET (UTC +2)
16.385 = 0 - 100 0000 1101 - 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 22 iul, 10:54 EET (UTC +2)
-542,97 = 1 - 100 0000 1000 - 0000 1111 0111 1100 0010 1000 1111 0101 1100 0010 1000 1111 0101 22 iul, 10:52 EET (UTC +2)
-119,783 = 1 - 100 0000 0101 - 1101 1111 0010 0001 1100 1010 1100 0000 1000 0011 0001 0010 0110 22 iul, 10:44 EET (UTC +2)
0,190381954206714 = 0 - 011 1111 1100 - 1000 0101 1110 0110 1111 1001 0101 1000 1000 1000 0000 0000 0000 22 iul, 10:43 EET (UTC +2)
-16,63495277 = 1 - 100 0000 0011 - 0000 1010 0010 1000 1100 0100 0011 1100 0101 1010 0111 1001 0100 22 iul, 10:43 EET (UTC +2)
-10.338.712,9281119009 = 1 - 100 0001 0110 - 0011 1011 1000 0011 0011 0001 1101 1011 0011 0001 0111 1011 1010 22 iul, 10:41 EET (UTC +2)
865 = 0 - 100 0000 1000 - 1011 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 22 iul, 10:38 EET (UTC +2)
83,36 = 0 - 100 0000 0101 - 0100 1101 0111 0000 1010 0011 1101 0111 0000 1010 0011 1101 0111 22 iul, 10:36 EET (UTC +2)
40,99 = 0 - 100 0000 0100 - 0100 0111 1110 1011 1000 0101 0001 1110 1011 1000 0101 0001 1110 22 iul, 10:27 EET (UTC +2)

Cum să convertești numere zecimale din sistem zecimal (baza 10) în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie dublă pe 64 de biți

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr zecimal (cu virgulă) din baza zece în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie dublă pe 64 de biți:

 • 1. Dacă numărul de convertit este negativ, se începe cu versiunea pozitivă a numărului.
 • 2. Se convertește întâi partea întreagă, împarte în mod repetat la 2 reprezentarea pozitivă a numărului întreg cu semn care trebuie convertit în sistem binar, ținând minte fiecare rest al împărțirilor. Atunci când ultimul CÂT este egal cu ZERO => STOP
 • 3. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții întregi a numărului, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus. Astfel, ultimul rest al împărțirilor de la punctul de mai sus devine primul simbol (situat cel mai la stânga) al numărului în baza doi, în timp ce primul rest devine ultimul simbol (situat cel mai la dreapta).
 • 4. Convertește apoi partea fracționară. Înmulțește în mod repetat cu 2, ținând minte fiecare parte întreagă a înmulțirilor
 • 5. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții fracționare a numărului, luând fiecare parte întreagă a rezultatelor înmulțirilor, începând din partea de sus a listei construite (se iau părțile întregi în ordinea în care au fost obținute).
 • 6. Normalizează reprezentarea binară a numărului, mutând virgula cu n poziții la stânga (sau, dacă e cazul, la dreapta) astfel încât partea întreagă a acestuia să mai aibă un singur bit, diferit de '0'.
 • 7. Ajustează exponentul folosind reprezentarea deplasată pe 11 biți apoi convertește-l din zecimal (baza 10) în binar pe 11 biți, folosind tehnica împărțirii repetate la 2, așa cum am mai arătat mai sus:
  Exponent (ajustat) = Exponent (neajustat) + 2(11-1) - 1
 • 8. Normalizează mantisa, renunțând la primul bit (cel mai din stânga), care este întotdeauna '1' (și la semnul zecimal) și ajustându-i lungimea, la 52 biți, prin renunțarea la biții în exces, din dreapta (pierzând precizie...) sau adaugând biți setați pe '0'.
 • 9. Semnul (1 bit) este egal cu 1, dacă este un număr negativ, sau cu 0, dacă e un număr pozitiv.

Exemplu: convertește numărul negativ -31,640 215 din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie dublă pe 64 de biți:

 • 1. Se începe cu versiunea pozitivă a numărului: |-31,640 215| = 31,640 215
 • 2. Convertește întâi partea întreagă, 31. Împarte în mod repetat la 2, ținând minte fiecare rest al împărțirilor:
 • iterație împărțire cât rest
  1 31 : 2 = 15 1
  2 15 : 2 = 7 1
  3 7 : 2 = 3 1
  4 3 : 2 = 1 1
  5 1 : 2 = 0 1
  Ultimul cât este ZERO => STOP
 • 3. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții întregi a numărului, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus:
  31(10) = 1 1111(2)
 • 4. Convertește apoi partea fracționară 0,640 215. Înmulțește în mod repetat cu 2, ținând minte fiecare parte întreagă a înmulțirilor
 • # înmulțire întreg fracționar
  1 0,640 215 x 2 = 1 0,280 43
  2 0,280 43 x 2 = 0 0,560 86
  3 0,560 86 x 2 = 1 0,121 72
  4 0,121 72 x 2 = 0 0,243 44
  5 0,243 44 x 2 = 0 0,486 88
  6 0,486 88 x 2 = 0 0,973 76
  7 0,973 76 x 2 = 1 0,947 52
  8 0,947 52 x 2 = 1 0,895 04
  9 0,895 04 x 2 = 1 0,790 08
  10 0,790 08 x 2 = 1 0,580 16
  11 0,580 16 x 2 = 1 0,160 32
  12 0,160 32 x 2 = 0 0,320 64
  13 0,320 64 x 2 = 0 0,641 28
  14 0,641 28 x 2 = 1 0,282 56
  15 0,282 56 x 2 = 0 0,565 12
  16 0,565 12 x 2 = 1 0,130 24
  17 0,130 24 x 2 = 0 0,260 48
  18 0,260 48 x 2 = 0 0,520 96
  19 0,520 96 x 2 = 1 0,041 92
  20 0,041 92 x 2 = 0 0,083 84
  21 0,083 84 x 2 = 0 0,167 68
  22 0,167 68 x 2 = 0 0,335 36
  23 0,335 36 x 2 = 0 0,670 72
  24 0,670 72 x 2 = 1 0,341 44
  25 0,341 44 x 2 = 0 0,682 88
  26 0,682 88 x 2 = 1 0,365 76
  27 0,365 76 x 2 = 0 0,731 52
  28 0,731 52 x 2 = 1 0,463 04
  29 0,463 04 x 2 = 0 0,926 08
  30 0,926 08 x 2 = 1 0,852 16
  31 0,852 16 x 2 = 1 0,704 32
  32 0,704 32 x 2 = 1 0,408 64
  33 0,408 64 x 2 = 0 0,817 28
  34 0,817 28 x 2 = 1 0,634 56
  35 0,634 56 x 2 = 1 0,269 12
  36 0,269 12 x 2 = 0 0,538 24
  37 0,538 24 x 2 = 1 0,076 48
  38 0,076 48 x 2 = 0 0,152 96
  39 0,152 96 x 2 = 0 0,305 92
  40 0,305 92 x 2 = 0 0,611 84
  41 0,611 84 x 2 = 1 0,223 68
  42 0,223 68 x 2 = 0 0,447 36
  43 0,447 36 x 2 = 0 0,894 72
  44 0,894 72 x 2 = 1 0,789 44
  45 0,789 44 x 2 = 1 0,578 88
  46 0,578 88 x 2 = 1 0,157 76
  47 0,157 76 x 2 = 0 0,315 52
  48 0,315 52 x 2 = 0 0,631 04
  49 0,631 04 x 2 = 1 0,262 08
  50 0,262 08 x 2 = 0 0,524 16
  51 0,524 16 x 2 = 1 0,048 32
  52 0,048 32 x 2 = 0 0,096 64
  53 0,096 64 x 2 = 0 0,193 28
  Nicio parte fracționară egală cu zero n-a fost obținută prin calcule. Însă am efectuat un număr suficient de iterații (peste limita de Mantisă = 52) și a fost calculată măcar o parte întreagă diferită de zero => STOP (pierzând precizie...)
 • 5. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții fracționare a numărului, luând fiecare parte întreagă a rezultatelor înmulțirilor, începând din partea de sus a listei construite:
  0,640 215(10) = 0,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2)
 • 6. Recapitulare - numărul pozitiv înainte de normalizare:
  31,640 215(10) = 1 1111,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2)
 • 7. Normalizează reprezentarea binară a numărului, mutând virgula cu 4 poziții la stânga astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de '0':
  31,640 215(10) =
  = 1 1111,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2) =
  = 1 1111,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2) * 20 =
  = 1,1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2) * 24
 • 8. Până la acest moment avem următoarele elemente ce vor alcătui numărul binar în reprezentare IEEE 754, precizie dublă (64 biți):
  Semn: 1 (un număr negativ)
  Exponent (neajustat): 4
  Mantisă (nenormalizată): 1,1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0
 • 9. Ajustează exponentul folosind reprezentarea deplasată pe 11 biți apoi convertește-l din zecimal (baza 10) în binar pe 11 biți, folosind tehnica împărțirii repetate la 2, așa cum am mai arătat mai sus:
  Exponent (ajustat) = Exponent (neajustat) + 2(11-1) - 1 =
  = (4 + 1023)(10) = 1027(10) = 100 0000 0011(2)
 • 10. Normalizează mantisa, renunțând la primul bit (cel mai din stânga), care este întotdeauna '1' (și la semnul zecimal) și ajustându-i lungimea, la 52 biți, prin renunțarea la biții în exces, din dreapta (pierzând precizie...):
  Mantisă (normalizată): 1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100
 • Concluzia:
  Semn (1 bit) = 1 (un număr negativ)
  Exponent (11 biți) = 100 0000 0011
  Mantisă (52 biți) = 1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100
 • Numărul -31,640 215, zecimal, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 este: 1 - 100 0000 0011 - 1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100