0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0100 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi, convertit (transformat) și scris ca număr întreg în sistem zecimal (în baza zece). Pașii explicați în detaliu

Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0100 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1100(2) scris ca întreg în sistem zecimal (în baza zece) = ?

Pașii pe care îi vom parcurge pentru a face conversia:

Obține reprezentarările binare.

Mapează digiții numărului binar fără semn.

Înmulțește fiecare bit cu puterea lui 2 corespunzătoare, apoi însumează termenii.

1. Este acesta un număr pozitiv sau negativ?

Într-un număr binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi, primul bit (cel mai din stânga) indică semnul, 1 = negativ, 0 = pozitiv.


0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0100 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 este reprezentarea binară a unui întreg pozitiv, pe 64 biți (8 Octeți).


2. Obține reprezentarea binară în complement față de unu.

* Parcurge acest pas doar dacă numărul e negativ *

Observație privind scăderea numerelor binare:

11 - 1 = 10; 10 - 1 = 1; 1 - 0 = 1; 1 - 1 = 0.


Scade 1 din numărul binar inițial.

* Nu e cazul - numărul e pozitiv *


3. Obține reprezentarea binară a numărului pozitiv.

* Parcurge acest pas doar dacă numărul e negativ *

Înlocuiește biții setați pe 1 cu 0 și biții de pe 0 cu 1 în numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de unu:

* Nu e cazul - numărul e pozitiv *


4. Mapează digiții numărului binar fără semn cu puterile lui 2 corespunzătoare ordinului de mărime:

  • 263

   0
  • 262

   0
  • 261

   0
  • 260

   0
  • 259

   0
  • 258

   0
  • 257

   0
  • 256

   0
  • 255

   0
  • 254

   0
  • 253

   0
  • 252

   0
  • 251

   0
  • 250

   0
  • 249

   0
  • 248

   0
  • 247

   0
  • 246

   0
  • 245

   0
  • 244

   0
  • 243

   0
  • 242

   0
  • 241

   0
  • 240

   1
  • 239

   0
  • 238

   0
  • 237

   1
  • 236

   0
  • 235

   0
  • 234

   1
  • 233

   0
  • 232

   0
  • 231

   1
  • 230

   1
  • 229

   1
  • 228

   1
  • 227

   0
  • 226

   1
  • 225

   1
  • 224

   1
  • 223

   1
  • 222

   1
  • 221

   1
  • 220

   1
  • 219

   1
  • 218

   1
  • 217

   1
  • 216

   1
  • 215

   1
  • 214

   1
  • 213

   1
  • 212

   1
  • 211

   1
  • 210

   1
  • 29

   1
  • 28

   1
  • 27

   1
  • 26

   1
  • 25

   1
  • 24

   1
  • 23

   1
  • 22

   1
  • 21

   0
  • 20

   0

5. Înmulțește fiecare bit cu puterea lui 2 corespunzătoare, apoi însumează termenii.

0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0100 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1100(2) =


(0 × 263 + 0 × 262 + 0 × 261 + 0 × 260 + 0 × 259 + 0 × 258 + 0 × 257 + 0 × 256 + 0 × 255 + 0 × 254 + 0 × 253 + 0 × 252 + 0 × 251 + 0 × 250 + 0 × 249 + 0 × 248 + 0 × 247 + 0 × 246 + 0 × 245 + 0 × 244 + 0 × 243 + 0 × 242 + 0 × 241 + 1 × 240 + 0 × 239 + 0 × 238 + 1 × 237 + 0 × 236 + 0 × 235 + 1 × 234 + 0 × 233 + 0 × 232 + 1 × 231 + 1 × 230 + 1 × 229 + 1 × 228 + 0 × 227 + 1 × 226 + 1 × 225 + 1 × 224 + 1 × 223 + 1 × 222 + 1 × 221 + 1 × 220 + 1 × 219 + 1 × 218 + 1 × 217 + 1 × 216 + 1 × 215 + 1 × 214 + 1 × 213 + 1 × 212 + 1 × 211 + 1 × 210 + 1 × 29 + 1 × 28 + 1 × 27 + 1 × 26 + 1 × 25 + 1 × 24 + 1 × 23 + 1 × 22 + 0 × 21 + 0 × 20)(10) =


(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 099 511 627 776 + 0 + 0 + 137 438 953 472 + 0 + 0 + 17 179 869 184 + 0 + 0 + 2 147 483 648 + 1 073 741 824 + 536 870 912 + 268 435 456 + 0 + 67 108 864 + 33 554 432 + 16 777 216 + 8 388 608 + 4 194 304 + 2 097 152 + 1 048 576 + 524 288 + 262 144 + 131 072 + 65 536 + 32 768 + 16 384 + 8 192 + 4 096 + 2 048 + 1 024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0)(10) =


(1 099 511 627 776 + 137 438 953 472 + 17 179 869 184 + 2 147 483 648 + 1 073 741 824 + 536 870 912 + 268 435 456 + 67 108 864 + 33 554 432 + 16 777 216 + 8 388 608 + 4 194 304 + 2 097 152 + 1 048 576 + 524 288 + 262 144 + 131 072 + 65 536 + 32 768 + 16 384 + 8 192 + 4 096 + 2 048 + 1 024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4)(10) =


1 258 291 199 996(10)

6. Dacă e nevoie, ajustează semnul numărului întreg în funcție de primul digit (cel mai din stânga) al numărului binar cu semn:

0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0100 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1100(2) = 1 258 291 199 996(10)

Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0100 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1100(2) convertit și scris ca întreg în sistem zecimal (în baza zece):
0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0100 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1100(2) = 1 258 291 199 996(10)

Spații au fost folosite pentru a grupa digiți, în binar câte 4, în zecimal câte 3.

0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0100 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1011 Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi convertit și scris ca număr întreg în sistem zecimal (în baza zece) = ?

0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0100 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1101 Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi convertit și scris ca număr întreg în sistem zecimal (în baza zece) = ?

Convertește numere binare cu semn din reprezentarea în complement față de doi în întregi în sistem zecimal (baza zece)

Lungimea numărului binar trebuie să fie: 2, 4, 8, 16, 32, 64 - altfel biți pe 0 sunt adăugați în față (la stânga).

Cum convertești un număr binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi într-un întreg din baza zece:

1) Într-un binar în complement față de doi, primul bit (cel mai din stânga) indică semnul, 1 = negativ, 0 = pozitiv.

2) Obține reprezentarea binară cu semn în complement față de unu, scade 1 din numărul binar inițial.

3) Obține reprezentarea binară a numărului pozitiv, înlocuiește biții setați pe 1 cu 0 și biții pe 0 cu 1.

4) Înmulțește fiecare digit al numărului binar fără semn cu puterea lui 2 corespunzătoare ordinului de mărime.

5) Adună toți termenii pentru a obține numărul întreg pozitiv în baza zece.

6) Ajustează semnul numărului întreg în funcție de primul bit al numărului binar inițial.

Ultimele numere binare scrise în reprezentarea în complement față de doi convertite (transformate) în numere întregi cu semn scrise în sistem zecimal (în baza zece)

Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0100 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 04:22 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 1110 1110 1010 0001 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 04:22 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 0101 1101 0110 1010 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 04:22 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 0000 0011 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0010 0110 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 04:22 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 0000 0000 0000 1011 1110 1101 1101 1001 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 04:22 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 1001 1101 1101 1010 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 04:22 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 0010 1101 0010 0000 0010 1110 0010 1110 0010 1110 0010 1110 0010 0000 0010 1010 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 04:22 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 1100 0101 0010 0001 1001 0111 0110 0101 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 04:22 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 0000 0000 0000 1010 0000 1111 1111 0101 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 04:22 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 1100 1100 1100 1001 0110 1010 0100 1011 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 04:21 EET (UTC +2)
Toate numerele binare cu semn convertite (transformate) din reprezentarea în complement față de doi în scrierea ca numere întregi în sistem zecimal (în baza zece)

Cum să convertești numere binare cu semn în reprezentarea în complement față de doi din sistem binar în cel zecimal

Pentru a înțelege cum să convertești un număr binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi din sistem binar în cel zecimal (baza zece), cel mai ușor e să o facem printr-un exemplu - convertește numărul binar, 1101 1110, în baza zece:

Conversii numerice de bază între sistemul zecimal și sistemul binar

Conversii între numere din sistemul zecimal (scrise în baza zece) și din sistemul binar (baza doi și reprezentarea în limbaj calculator):


1. Întreg -> Binar

2. Zecimal -> Binar

3. Binar -> Întreg

4. Binar -> Zecimal