1000 0010 0110 0110 Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi, convertit (transformat) și scris ca număr întreg în sistem zecimal (în baza zece). Pașii explicați în detaliu

Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 1000 0010 0110 0110(2) scris ca întreg în sistem zecimal (în baza zece) = ?

Pașii pe care îi vom parcurge pentru a face conversia:

Obține reprezentarările binare.

Mapează digiții numărului binar fără semn.

Înmulțește fiecare bit cu puterea lui 2 corespunzătoare, apoi însumează termenii.

1. Este acesta un număr pozitiv sau negativ?

Într-un număr binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi, primul bit (cel mai din stânga) indică semnul, 1 = negativ, 0 = pozitiv.


1000 0010 0110 0110 este reprezentarea binară a unui întreg negativ, pe 16 biți (2 Octeți).


2. Obține reprezentarea binară în complement față de unu.

* Parcurge acest pas doar dacă numărul e negativ *

Observație privind scăderea numerelor binare:

11 - 1 = 10; 10 - 1 = 1; 1 - 0 = 1; 1 - 1 = 0.


Scade 1 din numărul binar inițial.

1000 0010 0110 0110 - 1 = 1000 0010 0110 0101


3. Obține reprezentarea binară a numărului pozitiv.

* Parcurge acest pas doar dacă numărul e negativ *

Înlocuiește biții setați pe 1 cu 0 și biții de pe 0 cu 1 în numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de unu:

!(1000 0010 0110 0101) = 0111 1101 1001 1010


4. Mapează digiții numărului binar fără semn cu puterile lui 2 corespunzătoare ordinului de mărime:

  • 215

   0
  • 214

   1
  • 213

   1
  • 212

   1
  • 211

   1
  • 210

   1
  • 29

   0
  • 28

   1
  • 27

   1
  • 26

   0
  • 25

   0
  • 24

   1
  • 23

   1
  • 22

   0
  • 21

   1
  • 20

   0

5. Înmulțește fiecare bit cu puterea lui 2 corespunzătoare, apoi însumează termenii.

0111 1101 1001 1010(2) =


(0 × 215 + 1 × 214 + 1 × 213 + 1 × 212 + 1 × 211 + 1 × 210 + 0 × 29 + 1 × 28 + 1 × 27 + 0 × 26 + 0 × 25 + 1 × 24 + 1 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20)(10) =


(0 + 16 384 + 8 192 + 4 096 + 2 048 + 1 024 + 0 + 256 + 128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0)(10) =


(16 384 + 8 192 + 4 096 + 2 048 + 1 024 + 256 + 128 + 16 + 8 + 2)(10) =


32 154(10)

6. Dacă e nevoie, ajustează semnul numărului întreg în funcție de primul digit (cel mai din stânga) al numărului binar cu semn:

1000 0010 0110 0110(2) = -32 154(10)

Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 1000 0010 0110 0110(2) convertit și scris ca întreg în sistem zecimal (în baza zece):
1000 0010 0110 0110(2) = -32 154(10)

Spații au fost folosite pentru a grupa digiți, în binar câte 4, în zecimal câte 3.

1000 0010 0110 0101 Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi convertit și scris ca număr întreg în sistem zecimal (în baza zece) = ?

1000 0010 0110 0111 Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi convertit și scris ca număr întreg în sistem zecimal (în baza zece) = ?

Convertește numere binare cu semn din reprezentarea în complement față de doi în întregi în sistem zecimal (baza zece)

Lungimea numărului binar trebuie să fie: 2, 4, 8, 16, 32, 64 - altfel biți pe 0 sunt adăugați în față (la stânga).

Cum convertești un număr binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi într-un întreg din baza zece:

1) Într-un binar în complement față de doi, primul bit (cel mai din stânga) indică semnul, 1 = negativ, 0 = pozitiv.

2) Obține reprezentarea binară cu semn în complement față de unu, scade 1 din numărul binar inițial.

3) Obține reprezentarea binară a numărului pozitiv, înlocuiește biții setați pe 1 cu 0 și biții pe 0 cu 1.

4) Înmulțește fiecare digit al numărului binar fără semn cu puterea lui 2 corespunzătoare ordinului de mărime.

5) Adună toți termenii pentru a obține numărul întreg pozitiv în baza zece.

6) Ajustează semnul numărului întreg în funcție de primul bit al numărului binar inițial.

Ultimele numere binare scrise în reprezentarea în complement față de doi convertite (transformate) în numere întregi cu semn scrise în sistem zecimal (în baza zece)

Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 1000 0010 0110 0110 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 05:05 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 0000 1010 1100 0101 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 05:05 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 1101 0010 0011 1110 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 05:05 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 1001 1011 1011 0011 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 05:05 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 0101 0001 1111 1010 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 05:05 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 1000 0100 0000 0000 0000 0100 0001 0011 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 05:05 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 1011 1111 1111 0111 1111 1111 1111 1111 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 05:05 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 0010 0000 0011 1111 1111 1111 1111 1111 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 05:05 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 0110 0101 1010 1100 1111 1011 1000 0100 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 05:05 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de doi 0100 1100 0000 0000 0000 0000 0101 0011 în întreg cu semn scris în sistem zecimal (în baza zece) 28 sep, 05:05 EET (UTC +2)
Toate numerele binare cu semn convertite (transformate) din reprezentarea în complement față de doi în scrierea ca numere întregi în sistem zecimal (în baza zece)

Cum să convertești numere binare cu semn în reprezentarea în complement față de doi din sistem binar în cel zecimal

Pentru a înțelege cum să convertești un număr binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi din sistem binar în cel zecimal (baza zece), cel mai ușor e să o facem printr-un exemplu - convertește numărul binar, 1101 1110, în baza zece:

Conversii numerice de bază între sistemul zecimal și sistemul binar

Conversii între numere din sistemul zecimal (scrise în baza zece) și din sistemul binar (baza doi și reprezentarea în limbaj calculator):


1. Întreg -> Binar

2. Zecimal -> Binar

3. Binar -> Întreg

4. Binar -> Zecimal