0000 0000 1010 1011 1100 1101 1111 0000 Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu, convertit (transformat) și scris ca număr întreg în sistem zecimal (în baza zece). Pașii explicați în detaliu

Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 0000 0000 1010 1011 1100 1101 1111 0000(2) scris ca întreg în sistem zecimal (în baza zece) = ?

Pașii pe care îi vom parcurge pentru a face conversia:

Obține reprezentarea binară a numărului pozitiv.

Mapează digiții numărului binar fără semn.

Înmulțește fiecare bit cu puterea lui 2 corespunzătoare, apoi însumează termenii.

1. Este acesta un număr pozitiv sau negativ?

Într-un număr binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu, primul bit (cel mai din stânga) indică semnul, 1 = negativ, 0 = pozitiv.


0000 0000 1010 1011 1100 1101 1111 0000 este reprezentarea binară a unui întreg pozitiv, pe 32 biți (4 Octeți).


2. Obține reprezentarea binară a numărului pozitiv.

* Parcurge acest pas doar dacă numărul e negativ *

Înlocuiește biții setați pe 1 cu 0 și biții de pe 0 cu 1 în numărul binar cu semn scris în reprezentarea în complement față de unu:

* Nu e cazul - numărul este pozitiv *


3. Mapează digiții numărului binar fără semn cu puterile lui 2 corespunzătoare ordinului de mărime:

  • 231

   0
  • 230

   0
  • 229

   0
  • 228

   0
  • 227

   0
  • 226

   0
  • 225

   0
  • 224

   0
  • 223

   1
  • 222

   0
  • 221

   1
  • 220

   0
  • 219

   1
  • 218

   0
  • 217

   1
  • 216

   1
  • 215

   1
  • 214

   1
  • 213

   0
  • 212

   0
  • 211

   1
  • 210

   1
  • 29

   0
  • 28

   1
  • 27

   1
  • 26

   1
  • 25

   1
  • 24

   1
  • 23

   0
  • 22

   0
  • 21

   0
  • 20

   0

4. Înmulțește fiecare bit cu puterea lui 2 corespunzătoare, apoi însumează termenii.

0000 0000 1010 1011 1100 1101 1111 0000(2) =


(0 × 231 + 0 × 230 + 0 × 229 + 0 × 228 + 0 × 227 + 0 × 226 + 0 × 225 + 0 × 224 + 1 × 223 + 0 × 222 + 1 × 221 + 0 × 220 + 1 × 219 + 0 × 218 + 1 × 217 + 1 × 216 + 1 × 215 + 1 × 214 + 0 × 213 + 0 × 212 + 1 × 211 + 1 × 210 + 0 × 29 + 1 × 28 + 1 × 27 + 1 × 26 + 1 × 25 + 1 × 24 + 0 × 23 + 0 × 22 + 0 × 21 + 0 × 20)(10) =


(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 388 608 + 0 + 2 097 152 + 0 + 524 288 + 0 + 131 072 + 65 536 + 32 768 + 16 384 + 0 + 0 + 2 048 + 1 024 + 0 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0)(10) =


(8 388 608 + 2 097 152 + 524 288 + 131 072 + 65 536 + 32 768 + 16 384 + 2 048 + 1 024 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16)(10) =


11 259 376(10)

5. Dacă e nevoie, ajustează semnul numărului întreg în funcție de primul digit (cel mai din stânga) al numărului binar cu semn:

0000 0000 1010 1011 1100 1101 1111 0000(2) = 11 259 376(10)

Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 0000 0000 1010 1011 1100 1101 1111 0000(2) convertit și scris ca întreg în sistem zecimal (în baza zece):
0000 0000 1010 1011 1100 1101 1111 0000(2) = 11 259 376(10)

Spații au fost folosite pentru a grupa digiți, în binar câte 4, în zecimal câte 3.

Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 0000 0000 1010 1011 1100 1101 1110 1111 convertit și scris ca număr întreg în sistem zecimal (în baza zece) = ?

Numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 0000 0000 1010 1011 1100 1101 1111 0001 convertit și scris ca număr întreg în sistem zecimal (în baza zece) = ?

Convertește numere binare cu semn din reprezentarea în complement față de unu în întregi în sistem zecimal (baza zece)

Lungimea numărului binar trebuie să fie: 2, 4, 8, 16, 32, 64 - altfel biți pe 0 sunt adăugați în față (la stânga).

Cum convertești un număr binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu într-un întreg din baza zece:

1) Într-un binar în complement față de unu, primul bit (cel mai din stânga) indică semnul, 1 = negativ, 0 = pozitiv.

2) Obține reprezentarea binară a numărului pozitiv, înlocuiește biții setați pe 1 cu 0 și biții pe 0 cu 1.

3) Înmulțește fiecare digit al numărului binar fără semn cu puterea lui 2 corespunzătoare ordinului de mărime.

4) Adună toți termenii pentru a obține numărul întreg pozitiv în baza zece.

5) Ajustează semnul numărului întreg în funcție de primul bit al numărului binar inițial.

Ultimele numere binare reprezentate în complement față de unu convertite (transformate) în numere întregi cu semn scrise în sistem zecimal (în baza zece)

Convertește (transformă) numărul binar cu semn 0000 0000 1010 1011 1100 1101 1111 0000 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 0010 1010 0110 1010 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 0000 0000 0000 1100 1100 0111 1111 1010 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 1100 0001 1101 1111 1111 1111 1111 0110 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 0110 0110 1011 1111 1111 1111 1111 1001 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 0000 0001 0110 1100 0110 0001 0101 0100 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 1010 1110 0100 1111 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 1111 1111 1101 1111 1111 1111 1111 1000 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 1111 1111 1111 1111 1111 1101 0001 1111 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 1111 1111 1010 1001 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:02 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 0000 0110 0111 0100 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:02 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1101 0010 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:02 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) numărul binar cu semn 0001 0000 0001 1011 din reprezentarea în complement față de unu în întreg cu semn scris în sistem zecimal (baza zece) 28 sep, 03:01 EET (UTC +2)
Toate numerele binare cu semn convertite (transformate) din reprezentarea în complement față de unu în scrierea ca numere întregi în sistem zecimal (baza zece)

Cum convertești numere binare cu semn în reprezentarea în complement față de unu din sistem binar în cel zecimal

Pentru a înțelege cum să convertești un număr în reprezentarea în complement față de unu din sistem binar cu semn în cel zecimal (baza zece), cel mai ușor e să o facem printr-un exemplu - convertește numărul binar, 1001 1101, în baza zece:

Conversii numerice de bază între sistemul zecimal și sistemul binar

Conversii între numere din sistemul zecimal (scrise în baza zece) și din sistemul binar (baza doi și reprezentarea în limbaj calculator):


1. Întreg -> Binar

2. Zecimal -> Binar

3. Binar -> Întreg

4. Binar -> Zecimal