Fără semn: Binar -> Întreg: 101 1100 0001 0001 1010 0101 1110 0000 0001 Transformă din baza doi (2) în baza zece (10), convertește numărul binar fără semn și scrie-l ca întreg pozitiv, în sistem zecimal

Numărul binar fără semn (în baza doi) 101 1100 0001 0001 1010 0101 1110 0000 0001(2) în întreg pozitiv (fără semn) în sistem zecimal (în baza zece) = ?

1. Mapează digiții numărului binar fără semn cu puterile lui 2 corespunzătoare ordinului de mărime.

  • 234

   1
  • 233

   0
  • 232

   1
  • 231

   1
  • 230

   1
  • 229

   0
  • 228

   0
  • 227

   0
  • 226

   0
  • 225

   0
  • 224

   1
  • 223

   0
  • 222

   0
  • 221

   0
  • 220

   1
  • 219

   1
  • 218

   0
  • 217

   1
  • 216

   0
  • 215

   0
  • 214

   1
  • 213

   0
  • 212

   1
  • 211

   1
  • 210

   1
  • 29

   1
  • 28

   0
  • 27

   0
  • 26

   0
  • 25

   0
  • 24

   0
  • 23

   0
  • 22

   0
  • 21

   0
  • 20

   1

2. Înmulțește fiecare bit cu puterea lui 2 corespunzătoare, apoi însumează termenii.

101 1100 0001 0001 1010 0101 1110 0000 0001(2) =


(1 × 234 + 0 × 233 + 1 × 232 + 1 × 231 + 1 × 230 + 0 × 229 + 0 × 228 + 0 × 227 + 0 × 226 + 0 × 225 + 1 × 224 + 0 × 223 + 0 × 222 + 0 × 221 + 1 × 220 + 1 × 219 + 0 × 218 + 1 × 217 + 0 × 216 + 0 × 215 + 1 × 214 + 0 × 213 + 1 × 212 + 1 × 211 + 1 × 210 + 1 × 29 + 0 × 28 + 0 × 27 + 0 × 26 + 0 × 25 + 0 × 24 + 0 × 23 + 0 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20)(10) =


(17 179 869 184 + 0 + 4 294 967 296 + 2 147 483 648 + 1 073 741 824 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 16 777 216 + 0 + 0 + 0 + 1 048 576 + 524 288 + 0 + 131 072 + 0 + 0 + 16 384 + 0 + 4 096 + 2 048 + 1 024 + 512 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)(10) =


(17 179 869 184 + 4 294 967 296 + 2 147 483 648 + 1 073 741 824 + 16 777 216 + 1 048 576 + 524 288 + 131 072 + 16 384 + 4 096 + 2 048 + 1 024 + 512 + 1)(10) =


24 714 567 169(10)

Numărul 101 1100 0001 0001 1010 0101 1110 0000 0001(2) convertit din binar fără semn (din baza 2) și scris ca întreg pozitiv (fără semn) în sistem zecimal (în baza zece):
101 1100 0001 0001 1010 0101 1110 0000 0001(2) = 24 714 567 169(10)

Spații au fost folosite pentru a grupa digiți, în binar câte 4, în zecimal câte 3.

Convertește numere binare fără semn (baza doi) în întregi pozitivi în sistem zecimal (baza zece)

Cum convertești un număr binar fără semn (baza doi) într-un întreg pozitiv din baza zece:

1) Înmulțește fiecare digit al numărului binar cu puterea lui 2 corespunzătoare ordinului de mărime.

2) Adună toți termenii pentru a obține numărul întreg în baza zece.

Ultimele numere binare fără semn convertite (transformate) în numere întregi pozitive scrise în sistem zecimal (în baza zece)

Numărul binar fără semn scris în baza doi 101 1100 0001 0001 1010 0101 1110 0000 0001 convertit (transformat) și scris în baza zece, în sistem zecimal, ca număr întreg pozitiv (număr natural) 29 nov, 02:06 EET (UTC +2)
Numărul binar fără semn scris în baza doi 1 0001 0110 1110 0011 1101 0000 0000 0001 1100 convertit (transformat) și scris în baza zece, în sistem zecimal, ca număr întreg pozitiv (număr natural) 29 nov, 02:06 EET (UTC +2)
Numărul binar fără semn scris în baza doi 101 1101 0011 0111 1101 0010 0101 1001 1000 0111 0010 1001 0101 0010 1001 1011 convertit (transformat) și scris în baza zece, în sistem zecimal, ca număr întreg pozitiv (număr natural) 29 nov, 02:06 EET (UTC +2)
Numărul binar fără semn scris în baza doi 101 1111 1100 1011 0000 0001 1111 1111 0000 1011 1000 0000 0100 convertit (transformat) și scris în baza zece, în sistem zecimal, ca număr întreg pozitiv (număr natural) 29 nov, 02:06 EET (UTC +2)
Numărul binar fără semn scris în baza doi 1111 0101 1101 1010 0100 0010 0101 1101 0110 0011 1110 1000 0101 convertit (transformat) și scris în baza zece, în sistem zecimal, ca număr întreg pozitiv (număr natural) 29 nov, 02:06 EET (UTC +2)
Numărul binar fără semn scris în baza doi 1010 0000 1111 0100 convertit (transformat) și scris în baza zece, în sistem zecimal, ca număr întreg pozitiv (număr natural) 29 nov, 02:06 EET (UTC +2)
Numărul binar fără semn scris în baza doi 1 0000 0001 convertit (transformat) și scris în baza zece, în sistem zecimal, ca număr întreg pozitiv (număr natural) 29 nov, 02:06 EET (UTC +2)
Numărul binar fără semn scris în baza doi 1011 1010 convertit (transformat) și scris în baza zece, în sistem zecimal, ca număr întreg pozitiv (număr natural) 29 nov, 02:06 EET (UTC +2)
Numărul binar fără semn scris în baza doi 1000 1101 0000 0110 0101 1111 0110 convertit (transformat) și scris în baza zece, în sistem zecimal, ca număr întreg pozitiv (număr natural) 29 nov, 02:06 EET (UTC +2)
Numărul binar fără semn scris în baza doi 1000 1100 1011 0011 convertit (transformat) și scris în baza zece, în sistem zecimal, ca număr întreg pozitiv (număr natural) 29 nov, 02:05 EET (UTC +2)
Toate numerele binare fără semn (scrise în baza doi) convertite în sistem zecimal (în baza zece) ca numere întregi pozitive (ca numere naturale)

Cum să convertești numere binare fără semn din sistem binar în cel zecimal? Pur și simplu convertește din baza doi în baza zece.

Pentru a înțelege cum să convertești un număr din baza doi în baza zece, cel mai ușor e să o facem printr-un exemplu - convertește numărul din baza doi, 101 0011(2), în baza zece:

 • Scriem mai jos numărul binar, în baza doi, iar deasupra fiecărui bit ce alcătuiește numărul, scriem puterea lui 2 (baza de numerație) corespunzătoare ordinului de mărime, începând cu zero, adică din partea dreaptă a numărului și mergând crescător cu câte o unitate spre stânga:
 • puteri ale lui 2: 6 5 4 3 2 1 0
  digiți: 1 0 1 0 0 1 1
 • Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 10, luând fiecare digit al numărului binar, înmulțindu-l cu puterea lui 2 corespunzătoare și însumând apoi toți termenii:

  101 0011(2) =


  (1 × 26 + 0 × 25 + 1 × 24 + 0 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 1 × 20)(10) =


  (64 + 0 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1)(10) =


  (64 + 16 + 2 + 1)(10) =


  83(10)

 • Numărul binar fără semn (baza 2), 101 0011(2) = 83(10), întreg pozitiv (fără semn) în baza 10