Binar ↘ Float: Numărul din sistem binar în reprezentarea pe 32 biți, precizie simplă, virgulă mobilă în standard IEEE 754 0 - 1000 1010 - 010 0111 1000 0000 0010 1110 convertit (transformat) și scris ca număr zecimal în baza zece (ca float)

0 - 1000 1010 - 010 0111 1000 0000 0010 1110: Număr binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 convertit în sistem zecimal (baza 10)

1. Identifică elementele ce alcătuiesc reprezentarea numărului binar:

Primul bit (cel mai din stânga) indică semnul,
1 = negativ, 0 = pozitiv.
0


Următorii 8 biți conțin exponentul:
1000 1010


Ultimii 23 de biți conțin mantisa:
010 0111 1000 0000 0010 1110


2. Convertește exponentul din binar (din baza 2) în zecimal (în baza 10).

Exponentul e întotdeauna un număr întreg pozitiv.

1000 1010(2) =


1 × 27 + 0 × 26 + 0 × 25 + 0 × 24 + 1 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20 =


128 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 =


128 + 8 + 2 =


138(10)

3. Ajustează exponentul.

Scade excesul de biți: 2(8 - 1) - 1 = 127,

datorat reprezentării deplasate pe 8 biți.


Exponentul, ajustat = 138 - 127 = 11


4. Convertește mantisa din binar (din baza 2) în zecimal (în baza 10).

Mantisa reprezintă partea fracționară a numărului (ceea ce urmează după partea întreagă a numărului, separată de aceasta prin virgulă).


010 0111 1000 0000 0010 1110(2) =

0 × 2-1 + 1 × 2-2 + 0 × 2-3 + 0 × 2-4 + 1 × 2-5 + 1 × 2-6 + 1 × 2-7 + 1 × 2-8 + 0 × 2-9 + 0 × 2-10 + 0 × 2-11 + 0 × 2-12 + 0 × 2-13 + 0 × 2-14 + 0 × 2-15 + 0 × 2-16 + 0 × 2-17 + 1 × 2-18 + 0 × 2-19 + 1 × 2-20 + 1 × 2-21 + 1 × 2-22 + 0 × 2-23 =


0 + 0,25 + 0 + 0 + 0,031 25 + 0,015 625 + 0,007 812 5 + 0,003 906 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0,000 003 814 697 265 625 + 0 + 0,000 000 953 674 316 406 25 + 0,000 000 476 837 158 203 125 + 0,000 000 238 418 579 101 562 5 + 0 =


0,25 + 0,031 25 + 0,015 625 + 0,007 812 5 + 0,003 906 25 + 0,000 003 814 697 265 625 + 0,000 000 953 674 316 406 25 + 0,000 000 476 837 158 203 125 + 0,000 000 238 418 579 101 562 5 =


0,308 599 233 627 319 335 937 5(10)

5. Pune toate numerele împreună, pentru a calcula valoarea numărului zecimal real în precizie simplă:

(-1)Semn × (1 + Mantisă) × 2(Exponent ajustat) =


(-1)0 × (1 + 0,308 599 233 627 319 335 937 5) × 211 =


1,308 599 233 627 319 335 937 5 × 211 =


2 680,011 230 468 75

0 - 1000 1010 - 010 0111 1000 0000 0010 1110 convertit din număr binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 - într-un număr în sistem zecimal, scris în baza 10 (float) = 2 680,011 230 468 75(10)

Spații au fost folosite pentru a grupa digiți, în binar câte 4, în zecimal câte 3.

Ultimele numere în sistem binar în reprezentare pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 convertite (transformate) în numere zecimale scrise în baza zece (float)

Numărul 0 - 1000 1010 - 010 0111 1000 0000 0010 1110 convertit din sistem binar pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 în număr zecimal (float) scris în baza 10 = ? 13 apr, 00:13 EET (UTC +2)
Numărul 0 - 0111 1111 - 110 0000 0000 0000 0000 0000 convertit din sistem binar pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 în număr zecimal (float) scris în baza 10 = ? 13 apr, 00:12 EET (UTC +2)
Numărul 0 - 1111 1111 - 011 0000 0000 0000 0000 0000 convertit din sistem binar pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 în număr zecimal (float) scris în baza 10 = ? 13 apr, 00:12 EET (UTC +2)
Numărul 1 - 0011 1010 - 101 1010 0000 0000 0001 0000 convertit din sistem binar pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 în număr zecimal (float) scris în baza 10 = ? 13 apr, 00:12 EET (UTC +2)
Numărul 1 - 1000 0110 - 111 0111 1111 1111 1011 0000 convertit din sistem binar pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 în număr zecimal (float) scris în baza 10 = ? 13 apr, 00:11 EET (UTC +2)
Numărul 1 - 1000 0001 - 110 0000 0100 1111 1110 0001 convertit din sistem binar pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 în număr zecimal (float) scris în baza 10 = ? 13 apr, 00:11 EET (UTC +2)
Numărul 1 - 1000 0101 - 100 1000 0100 0000 0010 1001 convertit din sistem binar pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 în număr zecimal (float) scris în baza 10 = ? 13 apr, 00:11 EET (UTC +2)
Toate numerele binare în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 convertite (transformate) în sistem zecimal (în baza zece, float)

Cum să convertești numere din sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie simplă pe 32 de biți, în numere zecimale (baza 10)

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr din sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie simplă pe 32 de biți, în zecimal în baza zece:

  • 1. Identifică elementele ce alcătuiesc reprezentarea numărului binar:
    Primul bit (cel mai din stânga) indică semnul, 1 = negativ, 0 = pozitiv.
    Următorii 8 biți conțin exponentul.
    Ultimii 23 de biți conțin mantisa.
  • 2. Convertește exponentul, care întotdeauna reprezintă un număr întreg pozitiv, din binar (baza 2) în zecimal (baza 10).
  • 3. Ajustează exponentul, scade excesul de biți, 2(8 - 1) - 1 = 127, datorat reprezentării deplasate pe 8 biți.
  • 4. Convertește mantisa din binar (baza 2) în zecimal (baza 10); aceasta reprezintă partea fracționară a numărului (ceea ce urmează după partea întreagă a numărului, separată prin virgulă).
  • 5. Pune toate numerele împreună, pentru a calcula valoarea numărului zecimal în precizie simplă:
    (-1)Semn × (1 + Mantisă) × 2(Exponent ajustat)

Exemplu: convertește numărul 1 - 1000 0001 - 100 0001 0000 0010 0000 0000 din sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie simplă pe 32 de biți în număr zecimal (baza 10):

  • 1. Identifică elementele ce alcătuiesc reprezentarea numărului binar:
    Primul bit (cel mai din stânga) indică semnul, 1 = negativ, 0 = pozitiv.
    Următorii 8 biți conțin exponentul: 1000 0001
    Ultimii 23 de biți conțin mantisa: 100 0001 0000 0010 0000 0000
  • 2. Convertește exponentul, care întotdeauna reprezintă un număr întreg pozitiv, din binar (baza 2) în zecimal (baza 10):
    1000 0001(2) =
    1 × 27 + 0 × 26 + 0 × 25 + 0 × 24 + 0 × 23 + 0 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 =
    128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 =
    128 + 1 =
    129(10)
  • 3. Ajustează exponentul, scade excesul de biți, 2(8 - 1) - 1 = 127, datorat reprezentării deplasate pe 8 biți:
    Exponent ajustat = 129 - 127 = 2
  • 4. Convertește mantisa, care reprezintă partea fracționară a numărului (ceea ce urmează după partea întreagă a numărului, separată prin virgulă), din binar (baza 2) în zecimal (baza 10):
    100 0001 0000 0010 0000 0000(2) =
    1 × 2-1 + 0 × 2-2 + 0 × 2-3 + 0 × 2-4 + 0 × 2-5 + 0 × 2-6 + 1 × 2-7 + 0 × 2-8 + 0 × 2-9 + 0 × 2-10 + 0 × 2-11 + 0 × 2-12 + 0 × 2-13 + 1 × 2-14 + 0 × 2-15 + 0 × 2-16 + 0 × 2-17 + 0 × 2-18 + 0 × 2-19 + 0 × 2-20 + 0 × 2-21 + 0 × 2-22 + 0 × 2-23 =
    0,5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0,007 812 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0,000 061 035 156 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 =
    0,5 + 0,007 812 5 + 0,000 061 035 156 25 =
    0,507 873 535 156 25(10)
  • 5. Pune toate numerele împreună, pentru a calcula valoarea numărului zecimal în precizie simplă:
    (-1)Semn × (1 + Mantisă) × 2(Exponent ajustat) =
    (-1)1 × (1 + 0,507 873 535 156 25) × 22 =
    -1,507 873 535 156 25 × 22 =
    -6,031 494 140 625;
  • 1 - 1000 0001 - 100 0001 0000 0010 0000 0000 convertit din binar pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 în număr zecimal (float) în sistem zecimal (în baza 10) = -6,031 494 140 625(10)