Complement față de doi: Întreg -> Binar: -86 114 Convertește (transformă) numărul întreg în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi. Scrie numărul din sistem zecimal (baza 10) în cod binar (scris în baza doi)

Numărul întreg cu semn -86 114(10) convertit și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi (baza 2) = ?

1. Începe cu versiunea pozitivă a numărului:

|-86 114| = 86 114

2. Împarte numărul în mod repetat la 2:

Ținem minte fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


 • împărțire = cât + rest;
 • 86 114 : 2 = 43 057 + 0;
 • 43 057 : 2 = 21 528 + 1;
 • 21 528 : 2 = 10 764 + 0;
 • 10 764 : 2 = 5 382 + 0;
 • 5 382 : 2 = 2 691 + 0;
 • 2 691 : 2 = 1 345 + 1;
 • 1 345 : 2 = 672 + 1;
 • 672 : 2 = 336 + 0;
 • 336 : 2 = 168 + 0;
 • 168 : 2 = 84 + 0;
 • 84 : 2 = 42 + 0;
 • 42 : 2 = 21 + 0;
 • 21 : 2 = 10 + 1;
 • 10 : 2 = 5 + 0;
 • 5 : 2 = 2 + 1;
 • 2 : 2 = 1 + 0;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2:

Luăm fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


86 114(10) = 1 0101 0000 0110 0010(2)


4. Determinăm lungimea în biți a numărului binar cu semn:

Lungimea actuală a numărului în baza 2, în biți: 17.


Lungimea în biți a unui număr binar cu semn trebuie să fie egală cu o putere a lui 2:

21 = 2; 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16; 25 = 32; 26 = 64; ...


Primul bit (cel mai din stânga) indică semnul:

0 = număr întreg pozitiv, 1 = număr întreg negativ


Cel mai mic număr care este:


1) o putere a lui 2

2) și e mai mare decât lungimea actuală, 17,

3) astfel încât primul bit (cel mai din stânga) să fie zero
(avem de a face la acest moment cu un număr pozitiv)


=== este: 32.


5. Determină numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator, pe 32 biți (4 Octeți):

Dacă e nevoie, completează cu 0 în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută, 32.


86 114(10) = 0000 0000 0000 0001 0101 0000 0110 0010


6. Obține reprezentarea numărului întreg negativ. Partea I:

Pentru a scrie numărul întreg negativ pe 32 biți (4 Octeți),

ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu,


înlocuiește toți biții setați pe 0 cu 1 și toți biții setați pe 1 cu 0.


Înlocuiește biții:

înlocuiește toți biții setați pe 0 cu 1 și toți biții setați pe 1 cu 0.

!(0000 0000 0000 0001 0101 0000 0110 0010)


= 1111 1111 1111 1110 1010 1111 1001 1101


7. Obține reprezentarea numărului întreg negativ. Partea a II-a:

Pentru a scrie numărul întreg negativ pe 32 biți (4 Octeți),

ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi,


adună 1 la numărul obținut mai sus

1111 1111 1111 1110 1010 1111 1001 1101

(la nr. binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu)


La adunarea numerelor binare trecerea peste ordin se face la 2:

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1


1 + 1 = 10

1 + 10 = 11

1 + 11 = 100


Adună 1 la numărul obținut mai sus
(la numărul binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu):

-86 114 =

1111 1111 1111 1110 1010 1111 1001 1101 + 1


Numărul -86 114(10), întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (din baza 10) și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi:

-86 114(10) = 1111 1111 1111 1110 1010 1111 1001 1110

Spații au fost folosite pentru a grupa digiți, în binar câte 4, în zecimal câte 3.

Convertește numere întregi cu semn din sistemul zecimal (baza zece) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi

Cum convertești un număr întreg cu semn din baza 10 în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi:

1) Împarte versiunea pozitivă a numărului în mod repetat la 2, ținând minte resturile operațiilor, până obții un cât egal cu 0.

2) Construiește reprezentarea în baza 2 folosind resturile obținute, începând cu ultimul rest până la primul, în această ordine.

3) Construiește reprezentarea pozitivă pentru calculator în binar cu semn astfel încât primul bit să fie 0.

4) Doar dacă numărul inițial e negativ, schimbă toți biții de pe 0 pe 1 și de pe 1 pe 0.

5) Doar dacă numărul inițial e negativ, adaugă 1 la numărul obținut la pasul anterior.

Ultimele numere întregi cu semn convertite (transformate) din sistem zecimal (din baza zece) în sistem binar în reprezentarea în complement față de doi

Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -86.114 din sistem zecimal (din baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 29 nov, 00:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 1.010.101.111.138 din sistem zecimal (din baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 29 nov, 00:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 963.258.694 din sistem zecimal (din baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 29 nov, 00:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -52.725.114 din sistem zecimal (din baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 29 nov, 00:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 10.110.100.961 din sistem zecimal (din baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 29 nov, 00:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 101.011.138 din sistem zecimal (din baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 29 nov, 00:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 999.876.543.200 din sistem zecimal (din baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 29 nov, 00:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -1.941.526.192 din sistem zecimal (din baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 29 nov, 00:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -2.131.484.151 din sistem zecimal (din baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 29 nov, 00:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 1.125.899.906.842.698 din sistem zecimal (din baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi 29 nov, 00:02 EET (UTC +2)
Toate numerele întregi cu semn convertite (transformate) din sistem zecimal (din baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi

Cum să convertești întregi cu semn din sistem zecimal în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr întreg cu semn din baza zece în sistem binar în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi:

 • 1. Dacă numărul de convertit e negativ, începe cu versiunea pozitivă a numărului.
 • 2. Împarte în mod repetat la 2 reprezentarea pozitivă a numărului întreg, ținând minte fiecare rest al împărțirilor, până când obținem un cât care e egal cu zero.
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus. Astfel, ultimul rest al împărțirilor de la punctul de mai sus devine primul simbol (situat cel mai la stânga) al numărului în baza doi, în timp ce primul rest devine ultimul simbol (situat cel mai la dreapta).
 • 4. Numerele binare reprezentate în limbaj calculator trebuie să aibă 4, 8, 16, 32, 64, ... de biți lungime (o putere a lui 2) - dacă e nevoie, se completează cu 0 în fața numărului în baza 2 obținut mai sus (la stânga lui), până la lungimea cerută, astfel încât primul bit (cel mai din stânga) va fi întotdeauna 0, reprezentând în mod corect un număr pozitiv.
 • 5. Pentru a obține reprezentarea numărului întreg negativ în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu, se înlocuiesc toți biții aflați pe 0 cu 1 și toți biții setați pe 1 cu 0.
 • 6. Pentru a obține reprezentarea numărului întreg negativ în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi, la numărul binar obținut mai sus se adună 1.

Exemplu: convertește numărul negativ -60 din sistem zecimal (baza zece) în binar în reprezentarea în complement față de doi:

 • 1. Se începe cu versiunea pozitivă a numărului: |-60| = 60
 • 2. Împarte 60 în mod repetat la 2, ținând minte fiecare rest al împărțirilor:
  • împărțire = cât + rest
  • 60 : 2 = 30 + 0
  • 30 : 2 = 15 + 0
  • 15 : 2 = 7 + 1
  • 7 : 2 = 3 + 1
  • 3 : 2 = 1 + 1
  • 1 : 2 = 0 + 1
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus:
  60(10) = 11 1100(2)
 • 4. Numărul (pozitiv) în baza 2 are o lungime de 6 biți, iar numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator va avea o lungime, în acest caz, de 8 biți (cea mai mică putere a lui 2 mai mare decât 6) - se completează cu extra biți pe 0 în fața numărului în baza 2 (la stânga), până la lungimea cerută:
  60(10) = 0011 1100(2)
 • 5. Pentru a obține numărul întreg negativ binar în reprezentarea binară cu semn în complement față de unu se înlocuiesc toți biții aflați pe 0 cu 1 și toți biții setați pe 1 cu 0:
  !(0011 1100) = 1100 0011
 • 6. Pentru a obține numărul întreg negativ, binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi, la numărul obținut mai sus se adună 1:
  -60(10) = 1100 0011 + 1 = 1100 0100
 • Numărul -6010, întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi = 1100 0100