Convertește (transformă) numărul întreg cu semn -18 344 în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu. Scrie numărul din sistem zecimal (baza 10) în cod binar (scris în baza doi). Explicați detaliate

Numărul întreg cu semn -18 344(10) convertit și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu (baza 2) = ?

Primii pași pe care îi vom parcurge pentru a face conversia:

1. Începe cu versiunea pozitivă a numărului

2. Împarte numărul în mod repetat la 2

3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2

1. Începe cu versiunea pozitivă a numărului:

|-18 344| = 18 344

2. Împarte numărul în mod repetat la 2:

Ținem minte fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


 • împărțire = cât + rest;
 • 18 344 : 2 = 9 172 + 0;
 • 9 172 : 2 = 4 586 + 0;
 • 4 586 : 2 = 2 293 + 0;
 • 2 293 : 2 = 1 146 + 1;
 • 1 146 : 2 = 573 + 0;
 • 573 : 2 = 286 + 1;
 • 286 : 2 = 143 + 0;
 • 143 : 2 = 71 + 1;
 • 71 : 2 = 35 + 1;
 • 35 : 2 = 17 + 1;
 • 17 : 2 = 8 + 1;
 • 8 : 2 = 4 + 0;
 • 4 : 2 = 2 + 0;
 • 2 : 2 = 1 + 0;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2:

Luăm fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


18 344(10) = 100 0111 1010 1000(2)Ultimii pași pe care îi vom parcurge pentru a face conversia:

4. Determinăm lungimea în biți a numărului binar cu semn

5. Determină numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator, pe 16 biți (2 Octeți)

6. Obține reprezentarea numărului întreg negativ


4. Determinăm lungimea în biți a numărului binar cu semn:

Lungimea actuală a numărului în baza 2, în biți: 15.


Lungimea în biți a unui număr binar cu semn trebuie să fie egală cu o putere a lui 2:

21 = 2; 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16; 25 = 32; 26 = 64; ...


Primul bit (cel mai din stânga) indică semnul:

0 = număr întreg pozitiv, 1 = număr întreg negativ


Cel mai mic număr care este:


1) o putere a lui 2

2) și e mai mare decât lungimea actuală, 15,

3) astfel încât primul bit (cel mai din stânga) să fie zero
(avem de a face la acest moment cu un număr pozitiv)


=== este: 16.


5. Determină numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator, pe 16 biți (2 Octeți):

Dacă e nevoie, completează cu 0 în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută, 16.


18 344(10) = 0100 0111 1010 1000


6. Obține reprezentarea numărului întreg negativ:

Pentru a scrie numărul întreg negativ pe 16 biți (2 Octeți),

ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu,


înlocuiește toți biții setați pe 0 cu 1 și toți biții setați pe 1 cu 0.


Înlocuiește biții:

înlocuiește toți biții setați pe 0 cu 1 și toți biții setați pe 1 cu 0.

-18 344(10) = !(0100 0111 1010 1000)


Numărul -18 344(10), întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (din baza 10) și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

-18 344(10) = 1011 1000 0101 0111

Spații au fost folosite pentru a grupa digiți, în binar câte 4, în zecimal câte 3.

Numărul întreg cu semn -18 345 convertit din sistem zecimal (din baza 10) și scris în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu (în baza 2) = ?

Numărul întreg cu semn -18 343 convertit din sistem zecimal (din baza 10) și scris în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu (în baza 2) = ?

Convertește numere întregi cu semn din sistemul zecimal (baza zece) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum convertești număr întreg cu semn din baza 10 în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

1) Împarte versiunea pozitivă a numărului în mod repetat la 2, ținând minte resturile operațiilor, până obții un cât egal cu 0.

2) Construiește reprezentarea în baza 2 folosind resturile obținute, începând cu ultimul rest până la primul, în această ordine.

3) Construiește reprezentarea pozitivă pentru calculator în binar cu semn astfel încât primul bit să fie 0.

4) Doar dacă numărul inițial e negativ, schimbă toți biții de pe 0 pe 1 și de pe 1 pe 0.

Ultimele numere întregi cu semn convertite (transformate) din sistem zecimal în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -18.344 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 05:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -54.265 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 05:02 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 4.067 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 05:02 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 65.515 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 05:02 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 64.841 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 05:02 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -8.532 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 05:02 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 1.112.426.062 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 05:01 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 13.638 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 05:01 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 10.001.055 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 05:01 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 111.100.080 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 05:01 EET (UTC +2)
Toate numerele întregi convertite (transformate) din sistem zecimal (scrise în baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum să convertești întregi cu semn din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr întreg cu semn din baza zece în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

Exemplu: convertește numărul negativ -49 din sistem zecimal (baza zece) în binar în reprezentarea în complement față de unu:

Conversii numerice de bază între sistemul zecimal și sistemul binar

Conversii între numere din sistemul zecimal (scrise în baza zece) și din sistemul binar (baza doi și reprezentarea în limbaj calculator):


1. Întreg -> Binar

2. Zecimal -> Binar

3. Binar -> Întreg

4. Binar -> Zecimal