Complement față de unu: Întreg -> Binar: -2 147 482 709 Convertește (transformă) numărul întreg în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu. Scrie numărul din sistem zecimal (baza 10) în cod binar (scris în baza doi)

Numărul întreg cu semn -2 147 482 709(10) convertit și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu (baza 2) = ?

1. Începe cu versiunea pozitivă a numărului:

|-2 147 482 709| = 2 147 482 709

2. Împarte numărul în mod repetat la 2:

Ținem minte fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


 • împărțire = cât + rest;
 • 2 147 482 709 : 2 = 1 073 741 354 + 1;
 • 1 073 741 354 : 2 = 536 870 677 + 0;
 • 536 870 677 : 2 = 268 435 338 + 1;
 • 268 435 338 : 2 = 134 217 669 + 0;
 • 134 217 669 : 2 = 67 108 834 + 1;
 • 67 108 834 : 2 = 33 554 417 + 0;
 • 33 554 417 : 2 = 16 777 208 + 1;
 • 16 777 208 : 2 = 8 388 604 + 0;
 • 8 388 604 : 2 = 4 194 302 + 0;
 • 4 194 302 : 2 = 2 097 151 + 0;
 • 2 097 151 : 2 = 1 048 575 + 1;
 • 1 048 575 : 2 = 524 287 + 1;
 • 524 287 : 2 = 262 143 + 1;
 • 262 143 : 2 = 131 071 + 1;
 • 131 071 : 2 = 65 535 + 1;
 • 65 535 : 2 = 32 767 + 1;
 • 32 767 : 2 = 16 383 + 1;
 • 16 383 : 2 = 8 191 + 1;
 • 8 191 : 2 = 4 095 + 1;
 • 4 095 : 2 = 2 047 + 1;
 • 2 047 : 2 = 1 023 + 1;
 • 1 023 : 2 = 511 + 1;
 • 511 : 2 = 255 + 1;
 • 255 : 2 = 127 + 1;
 • 127 : 2 = 63 + 1;
 • 63 : 2 = 31 + 1;
 • 31 : 2 = 15 + 1;
 • 15 : 2 = 7 + 1;
 • 7 : 2 = 3 + 1;
 • 3 : 2 = 1 + 1;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2:

Luăm fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


2 147 482 709(10) = 111 1111 1111 1111 1111 1100 0101 0101(2)


4. Determinăm lungimea în biți a numărului binar cu semn:

Lungimea actuală a numărului în baza 2, în biți: 31.


Lungimea în biți a unui număr binar cu semn trebuie să fie egală cu o putere a lui 2:

21 = 2; 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16; 25 = 32; 26 = 64; ...


Primul bit (cel mai din stânga) indică semnul:

0 = număr întreg pozitiv, 1 = număr întreg negativ


Cel mai mic număr care este:


1) o putere a lui 2

2) și e mai mare decât lungimea actuală, 31,

3) astfel încât primul bit (cel mai din stânga) să fie zero
(avem de a face la acest moment cu un număr pozitiv)


=== este: 32.


5. Determină numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator, pe 32 biți (4 Octeți):

Dacă e nevoie, completează cu 0 în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută, 32.


2 147 482 709(10) = 0111 1111 1111 1111 1111 1100 0101 0101


6. Obține reprezentarea numărului întreg negativ:

Pentru a scrie numărul întreg negativ pe 32 biți (4 Octeți),

ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu,


înlocuiește toți biții setați pe 0 cu 1 și toți biții setați pe 1 cu 0.


Înlocuiește biții:

înlocuiește toți biții setați pe 0 cu 1 și toți biții setați pe 1 cu 0.

-2 147 482 709(10) = !(0111 1111 1111 1111 1111 1100 0101 0101)


Numărul -2 147 482 709(10), întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (din baza 10) și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

-2 147 482 709(10) = 1000 0000 0000 0000 0000 0011 1010 1010

Spații au fost folosite pentru a grupa digiți, în binar câte 4, în zecimal câte 3.

Convertește numere întregi cu semn din sistemul zecimal (baza zece) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum convertești număr întreg cu semn din baza 10 în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

1) Împarte versiunea pozitivă a numărului în mod repetat la 2, ținând minte resturile operațiilor, până obții un cât egal cu 0.

2) Construiește reprezentarea în baza 2 folosind resturile obținute, începând cu ultimul rest până la primul, în această ordine.

3) Construiește reprezentarea pozitivă pentru calculator în binar cu semn astfel încât primul bit să fie 0.

4) Doar dacă numărul inițial e negativ, schimbă toți biții de pe 0 pe 1 și de pe 1 pe 0.

Ultimele numere întregi cu semn convertite (transformate) din sistem zecimal în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -2.147.482.709 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 nov, 23:57 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 1.110.075 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 nov, 23:56 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 1.100.184 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 nov, 23:56 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -10.451 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 nov, 23:56 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 23.227 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 nov, 23:55 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -834.414.212 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 nov, 23:55 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 1.431.586.210 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 nov, 23:55 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 10.899 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 nov, 23:54 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 999.999.991 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 nov, 23:54 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 36.742 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 nov, 23:54 EET (UTC +2)
Toate numerele întregi convertite (transformate) din sistem zecimal (scrise în baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum să convertești întregi cu semn din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr întreg cu semn din baza zece în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

 • 1. Dacă numărul de convertit e negativ, se începe cu versiunea pozitivă a numărului.
 • 2. Împarte în mod repetat la 2 reprezentarea pozitivă a numărului întreg cu semn care trebuie convertit în sistem binar, ținând minte fiecare rest al împărțirilor, până se obține un CÂT care e egal cu ZERO.
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus. Astfel, ultimul rest al împărțirilor de la punctul de mai sus devine primul simbol (situat cel mai la stânga) al numărului în baza doi, în timp ce primul rest devine ultimul simbol (situat cel mai la dreapta).
 • 4. Numerele binare reprezentate în limbaj calculator trebuie să aibă 4, 8, 16, 32, 64, ... de biți lungime (o putere a lui 2) - dacă e nevoie, se completează cu extra biți de valoare '0' în fața numărului pozitiv în baza 2 (la stânga lui) obținut mai sus, până la lungimea cerută, astfel încât primul bit (cel mai din stânga) va fi întotdeauna '0', reprezentând în mod corect un număr pozitiv.
 • 5. Pentru a obține reprezentarea numărului întreg negativ binar în complement față de unu, se înlocuiesc apoi toți biții '0' cu '1' și toți biții '1' cu '0'.

Exemplu: convertește numărul negativ -49 din sistem zecimal (baza zece) în binar în reprezentarea în complement față de unu:

 • 1. Se începe cu versiunea pozitivă a numărului: |-49| = 49
 • 2. Împarte 49 în mod repetat la 2, ținând minte fiecare rest al împărțirilor:
  • împărțire = cât + rest
  • 49 : 2 = 24 + 1
  • 24 : 2 = 12 + 0
  • 12 : 2 = 6 + 0
  • 6 : 2 = 3 + 0
  • 3 : 2 = 1 + 1
  • 1 : 2 = 0 + 1
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus:
  49(10) = 11 0001(2)
 • 4. Numărul (pozitiv) în baza 2 are o lungime actuală de 6 biți, iar numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator va avea o lungime, în acest caz, de 8 biți (cea mai mică putere a lui 2 mai mare decât 6) - se completează cu '0' în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută:
  49(10) = 0011 0001(2)
 • 5. Pentru a obține numărul întreg negativ se înlocuiesc toți biții '0' cu '1' și toți biții '1' cu '0':
  -49(10) = 1100 1110
 • Numărul -4910, întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu = 1100 1110