Convertește (transformă) numărul întreg cu semn 1 001 000 110 în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu. Scrie numărul din sistem zecimal (baza 10) în cod binar (scris în baza doi). Explicați detaliate

Numărul întreg cu semn 1 001 000 110(10) convertit și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu (baza 2) = ?

Primii pași pe care îi vom parcurge pentru a face conversia:

1. Împarte numărul în mod repetat la 2

2. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2

1. Împarte numărul în mod repetat la 2:

Ținem minte fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


 • împărțire = cât + rest;
 • 1 001 000 110 : 2 = 500 500 055 + 0;
 • 500 500 055 : 2 = 250 250 027 + 1;
 • 250 250 027 : 2 = 125 125 013 + 1;
 • 125 125 013 : 2 = 62 562 506 + 1;
 • 62 562 506 : 2 = 31 281 253 + 0;
 • 31 281 253 : 2 = 15 640 626 + 1;
 • 15 640 626 : 2 = 7 820 313 + 0;
 • 7 820 313 : 2 = 3 910 156 + 1;
 • 3 910 156 : 2 = 1 955 078 + 0;
 • 1 955 078 : 2 = 977 539 + 0;
 • 977 539 : 2 = 488 769 + 1;
 • 488 769 : 2 = 244 384 + 1;
 • 244 384 : 2 = 122 192 + 0;
 • 122 192 : 2 = 61 096 + 0;
 • 61 096 : 2 = 30 548 + 0;
 • 30 548 : 2 = 15 274 + 0;
 • 15 274 : 2 = 7 637 + 0;
 • 7 637 : 2 = 3 818 + 1;
 • 3 818 : 2 = 1 909 + 0;
 • 1 909 : 2 = 954 + 1;
 • 954 : 2 = 477 + 0;
 • 477 : 2 = 238 + 1;
 • 238 : 2 = 119 + 0;
 • 119 : 2 = 59 + 1;
 • 59 : 2 = 29 + 1;
 • 29 : 2 = 14 + 1;
 • 14 : 2 = 7 + 0;
 • 7 : 2 = 3 + 1;
 • 3 : 2 = 1 + 1;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

2. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2:

Luăm fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


1 001 000 110(10) = 11 1011 1010 1010 0000 1100 1010 1110(2)Ultimii pași pe care îi vom parcurge pentru a face conversia:

3. Determinăm lungimea în biți a numărului binar cu semn

4. Determină numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator, pe 32 biți (4 Octeți)


3. Determinăm lungimea în biți a numărului binar cu semn:

Lungimea actuală a numărului în baza 2, în biți: 30.


Lungimea în biți a unui număr binar cu semn trebuie să fie egală cu o putere a lui 2:

21 = 2; 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16; 25 = 32; 26 = 64; ...


Primul bit (cel mai din stânga) indică semnul:

0 = număr întreg pozitiv, 1 = număr întreg negativ


Cel mai mic număr care este:


1) o putere a lui 2

2) și e mai mare decât lungimea actuală, 30,

3) astfel încât primul bit (cel mai din stânga) să fie zero
(avem de a face la acest moment cu un număr pozitiv)


=== este: 32.


4. Determină numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator, pe 32 biți (4 Octeți):

Dacă e nevoie, completează cu 0 în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută, 32.


Numărul 1 001 000 110(10), întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (din baza 10) și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

1 001 000 110(10) = 0011 1011 1010 1010 0000 1100 1010 1110

Spații au fost folosite pentru a grupa digiți, în binar câte 4, în zecimal câte 3.

Numărul întreg cu semn 1 001 000 109 convertit din sistem zecimal (din baza 10) și scris în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu (în baza 2) = ?

Numărul întreg cu semn 1 001 000 111 convertit din sistem zecimal (din baza 10) și scris în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu (în baza 2) = ?

Convertește numere întregi cu semn din sistemul zecimal (baza zece) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum convertești număr întreg cu semn din baza 10 în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

1) Împarte versiunea pozitivă a numărului în mod repetat la 2, ținând minte resturile operațiilor, până obții un cât egal cu 0.

2) Construiește reprezentarea în baza 2 folosind resturile obținute, începând cu ultimul rest până la primul, în această ordine.

3) Construiește reprezentarea pozitivă pentru calculator în binar cu semn astfel încât primul bit să fie 0.

4) Doar dacă numărul inițial e negativ, schimbă toți biții de pe 0 pe 1 și de pe 1 pe 0.

Ultimele numere întregi cu semn convertite (transformate) din sistem zecimal în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 1.001.000.110 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 03:54 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 110.074 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 03:54 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 100.110.101.014 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 03:54 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 3.408 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 03:54 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 4.426 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 03:53 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 1.001.001.010.070 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 03:53 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 21.988 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 03:53 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 33.325 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 03:53 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -10.017 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 03:52 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 11.011.001.010.962 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 28 sep, 03:52 EET (UTC +2)
Toate numerele întregi convertite (transformate) din sistem zecimal (scrise în baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum să convertești întregi cu semn din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr întreg cu semn din baza zece în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

Exemplu: convertește numărul negativ -49 din sistem zecimal (baza zece) în binar în reprezentarea în complement față de unu:

Conversii numerice de bază între sistemul zecimal și sistemul binar

Conversii între numere din sistemul zecimal (scrise în baza zece) și din sistemul binar (baza doi și reprezentarea în limbaj calculator):


1. Întreg -> Binar

2. Zecimal -> Binar

3. Binar -> Întreg

4. Binar -> Zecimal