Convertește 1 010 110 011 în cod binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu, din număr întreg cu semn în sistem zecimal (baza 10)

Cum convertești întreg cu semn în sistem zecimal (în baza 10):
1 010 110 011(10)
în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

1. Împarte numărul în mod repetat la 2, ținând minte fiecare rest al împărțirilor, până obținem un cât egal cu zero:

 • împărțire = cât + rest;
 • 1 010 110 011 : 2 = 505 055 005 + 1;
 • 505 055 005 : 2 = 252 527 502 + 1;
 • 252 527 502 : 2 = 126 263 751 + 0;
 • 126 263 751 : 2 = 63 131 875 + 1;
 • 63 131 875 : 2 = 31 565 937 + 1;
 • 31 565 937 : 2 = 15 782 968 + 1;
 • 15 782 968 : 2 = 7 891 484 + 0;
 • 7 891 484 : 2 = 3 945 742 + 0;
 • 3 945 742 : 2 = 1 972 871 + 0;
 • 1 972 871 : 2 = 986 435 + 1;
 • 986 435 : 2 = 493 217 + 1;
 • 493 217 : 2 = 246 608 + 1;
 • 246 608 : 2 = 123 304 + 0;
 • 123 304 : 2 = 61 652 + 0;
 • 61 652 : 2 = 30 826 + 0;
 • 30 826 : 2 = 15 413 + 0;
 • 15 413 : 2 = 7 706 + 1;
 • 7 706 : 2 = 3 853 + 0;
 • 3 853 : 2 = 1 926 + 1;
 • 1 926 : 2 = 963 + 0;
 • 963 : 2 = 481 + 1;
 • 481 : 2 = 240 + 1;
 • 240 : 2 = 120 + 0;
 • 120 : 2 = 60 + 0;
 • 60 : 2 = 30 + 0;
 • 30 : 2 = 15 + 0;
 • 15 : 2 = 7 + 1;
 • 7 : 2 = 3 + 1;
 • 3 : 2 = 1 + 1;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

2. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus:

1 010 110 011(10) = 11 1100 0011 0101 0000 1110 0011 1011(2)

3. Determinăm lungimea în biți a numărului binar cu semn:

Lungimea actuală a numărului în baza 2, în biți: 30.

Lungimea în biți a unui număr binar cu semn trebuie să fie egală cu o putere a lui 2:
21 = 2; 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16; 25 = 32; 26 = 64; ...

Primul bit (cel mai din stânga) indică semnul,
1 = negativ, 0 = pozitiv.

Cel mai mic număr care e o putere a lui 2 și e mai mare decât lungimea actuală astfel încât primul bit (cel mai din stânga) să fie zero este: 32.

4. Numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator, pe 32 biți (4 Octeți) - dacă e nevoie, se completează cu 0 în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută:

1 010 110 011(10) = 0011 1100 0011 0101 0000 1110 0011 1011

Concluzia:
Numărul 1 010 110 011, întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:
1 010 110 011(10) = 0011 1100 0011 0101 0000 1110 0011 1011

Spațiile folosite pentru a grupa digiți: pentru binar, câte 4; pentru zecimal, câte 3.


1 010 110 010 = ? | 1 010 110 012 = ?


Convertește numere întregi cu semn din sistemul zecimal (baza zece) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum convertești număr întreg cu semn din baza 10 în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

1) Împarte versiunea pozitivă a numărului în mod repetat la 2, ținând minte resturile operațiilor, până obținem un cât egal cu 0.

2) Construiește reprezentarea în baza 2 folosind resturile obținute, începând cu ultimul rest până la primul, în această ordine.

3) Construiește reprezentarea pozitivă pentru calculator în binar cu semn astfel încât primul bit să fie 0.

4) Doar dacă numărul inițial e negativ, schimbă toți biții de pe 0 pe 1 și de pe 1 pe 0.

Ultimii întregi cu semn convertiți din sistem zecimal în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum să convertești întregi cu semn din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr întreg cu semn din baza zece în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

 • 1. Dacă numărul de convertit e negativ, se începe cu versiunea pozitivă a numărului.
 • 2. Împarte în mod repetat la 2 reprezentarea pozitivă a numărului întreg cu semn care trebuie convertit în sistem binar, ținând minte fiecare rest al împărțirilor, până se obține un CÂT care e egal cu ZERO.
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus. Astfel, ultimul rest al împărțirilor de la punctul de mai sus devine primul simbol (situat cel mai la stânga) al numărului în baza doi, în timp ce primul rest devine ultimul simbol (situat cel mai la dreapta).
 • 4. Numerele binare reprezentate în limbaj calculator trebuie să aibă 4, 8, 16, 32, 64, ... de biți lungime (o putere a lui 2) - dacă e nevoie, se completează cu extra biți de valoare '0' în fața numărului pozitiv în baza 2 (la stânga lui) obținut mai sus, până la lungimea cerută, astfel încât primul bit (cel mai din stânga) va fi întotdeauna '0', reprezentând în mod corect un număr pozitiv.
 • 5. Pentru a obține reprezentarea numărului întreg negativ binar în complement față de unu, se înlocuiesc apoi toți biții '0' cu '1' și toți biții '1' cu '0'.

Exemplu: convertește numărul negativ -49 din sistem zecimal (baza zece) în binar în reprezentarea în complement față de unu:

 • 1. Se începe cu versiunea pozitivă a numărului: |-49| = 49
 • 2. Împarte 49 în mod repetat la 2, ținând minte fiecare rest al împărțirilor:
  • împărțire = cât + rest
  • 49 : 2 = 24 + 1
  • 24 : 2 = 12 + 0
  • 12 : 2 = 6 + 0
  • 6 : 2 = 3 + 0
  • 3 : 2 = 1 + 1
  • 1 : 2 = 0 + 1
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus:
  49(10) = 11 0001(2)
 • 4. Numărul (pozitiv) în baza 2 are o lungime actuală de 6 biți, iar numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator va avea o lungime, în acest caz, de 8 biți (cea mai mică putere a lui 2 mai mare decât 6) - se completează cu '0' în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută:
  49(10) = 0011 0001(2)
 • 5. Pentru a obține numărul întreg negativ se înlocuiesc toți biții '0' cu '1' și toți biții '1' cu '0':
  -49(10) = 1100 1110
 • Numărul -4910, întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu = 1100 1110