Complement față de unu: Întreg -> Binar: 11 011 145 Convertește (transformă) numărul întreg în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu. Scrie numărul din sistem zecimal (baza 10) în cod binar (scris în baza doi)

Numărul întreg cu semn 11 011 145(10) convertit și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu (baza 2) = ?

1. Împarte numărul în mod repetat la 2:

Ținem minte fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


 • împărțire = cât + rest;
 • 11 011 145 : 2 = 5 505 572 + 1;
 • 5 505 572 : 2 = 2 752 786 + 0;
 • 2 752 786 : 2 = 1 376 393 + 0;
 • 1 376 393 : 2 = 688 196 + 1;
 • 688 196 : 2 = 344 098 + 0;
 • 344 098 : 2 = 172 049 + 0;
 • 172 049 : 2 = 86 024 + 1;
 • 86 024 : 2 = 43 012 + 0;
 • 43 012 : 2 = 21 506 + 0;
 • 21 506 : 2 = 10 753 + 0;
 • 10 753 : 2 = 5 376 + 1;
 • 5 376 : 2 = 2 688 + 0;
 • 2 688 : 2 = 1 344 + 0;
 • 1 344 : 2 = 672 + 0;
 • 672 : 2 = 336 + 0;
 • 336 : 2 = 168 + 0;
 • 168 : 2 = 84 + 0;
 • 84 : 2 = 42 + 0;
 • 42 : 2 = 21 + 0;
 • 21 : 2 = 10 + 1;
 • 10 : 2 = 5 + 0;
 • 5 : 2 = 2 + 1;
 • 2 : 2 = 1 + 0;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

2. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2:

Luăm fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


11 011 145(10) = 1010 1000 0000 0100 0100 1001(2)


3. Determinăm lungimea în biți a numărului binar cu semn:

Lungimea actuală a numărului în baza 2, în biți: 24.


Lungimea în biți a unui număr binar cu semn trebuie să fie egală cu o putere a lui 2:

21 = 2; 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16; 25 = 32; 26 = 64; ...


Primul bit (cel mai din stânga) indică semnul:

0 = număr întreg pozitiv, 1 = număr întreg negativ


Cel mai mic număr care este:


1) o putere a lui 2

2) și e mai mare decât lungimea actuală, 24,

3) astfel încât primul bit (cel mai din stânga) să fie zero
(avem de a face la acest moment cu un număr pozitiv)


=== este: 32.


4. Determină numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator, pe 32 biți (4 Octeți):

Dacă e nevoie, completează cu 0 în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută, 32.


Numărul 11 011 145(10), întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (din baza 10) și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

11 011 145(10) = 0000 0000 1010 1000 0000 0100 0100 1001

Spații au fost folosite pentru a grupa digiți, în binar câte 4, în zecimal câte 3.

Convertește numere întregi cu semn din sistemul zecimal (baza zece) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum convertești număr întreg cu semn din baza 10 în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

1) Împarte versiunea pozitivă a numărului în mod repetat la 2, ținând minte resturile operațiilor, până obții un cât egal cu 0.

2) Construiește reprezentarea în baza 2 folosind resturile obținute, începând cu ultimul rest până la primul, în această ordine.

3) Construiește reprezentarea pozitivă pentru calculator în binar cu semn astfel încât primul bit să fie 0.

4) Doar dacă numărul inițial e negativ, schimbă toți biții de pe 0 pe 1 și de pe 1 pe 0.

Ultimele numere întregi cu semn convertite (transformate) din sistem zecimal în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 11.011.145 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:06 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 11.795 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:06 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 110.010.021 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:06 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -33.508.373 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:05 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 761.954 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:05 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -99.972 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:04 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 60 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:04 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 32.050 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 100.110.076 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:03 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 849.997.808 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:03 EET (UTC +2)
Toate numerele întregi convertite (transformate) din sistem zecimal (scrise în baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum să convertești întregi cu semn din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr întreg cu semn din baza zece în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

 • 1. Dacă numărul de convertit e negativ, se începe cu versiunea pozitivă a numărului.
 • 2. Împarte în mod repetat la 2 reprezentarea pozitivă a numărului întreg cu semn care trebuie convertit în sistem binar, ținând minte fiecare rest al împărțirilor, până se obține un CÂT care e egal cu ZERO.
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus. Astfel, ultimul rest al împărțirilor de la punctul de mai sus devine primul simbol (situat cel mai la stânga) al numărului în baza doi, în timp ce primul rest devine ultimul simbol (situat cel mai la dreapta).
 • 4. Numerele binare reprezentate în limbaj calculator trebuie să aibă 4, 8, 16, 32, 64, ... de biți lungime (o putere a lui 2) - dacă e nevoie, se completează cu extra biți de valoare '0' în fața numărului pozitiv în baza 2 (la stânga lui) obținut mai sus, până la lungimea cerută, astfel încât primul bit (cel mai din stânga) va fi întotdeauna '0', reprezentând în mod corect un număr pozitiv.
 • 5. Pentru a obține reprezentarea numărului întreg negativ binar în complement față de unu, se înlocuiesc apoi toți biții '0' cu '1' și toți biții '1' cu '0'.

Exemplu: convertește numărul negativ -49 din sistem zecimal (baza zece) în binar în reprezentarea în complement față de unu:

 • 1. Se începe cu versiunea pozitivă a numărului: |-49| = 49
 • 2. Împarte 49 în mod repetat la 2, ținând minte fiecare rest al împărțirilor:
  • împărțire = cât + rest
  • 49 : 2 = 24 + 1
  • 24 : 2 = 12 + 0
  • 12 : 2 = 6 + 0
  • 6 : 2 = 3 + 0
  • 3 : 2 = 1 + 1
  • 1 : 2 = 0 + 1
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus:
  49(10) = 11 0001(2)
 • 4. Numărul (pozitiv) în baza 2 are o lungime actuală de 6 biți, iar numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator va avea o lungime, în acest caz, de 8 biți (cea mai mică putere a lui 2 mai mare decât 6) - se completează cu '0' în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută:
  49(10) = 0011 0001(2)
 • 5. Pentru a obține numărul întreg negativ se înlocuiesc toți biții '0' cu '1' și toți biții '1' cu '0':
  -49(10) = 1100 1110
 • Numărul -4910, întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu = 1100 1110