Complement față de unu: Întreg -> Binar: 1 112 426 062 Convertește (transformă) numărul întreg în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu. Scrie numărul din sistem zecimal (baza 10) în cod binar (scris în baza doi)

Numărul întreg cu semn 1 112 426 062(10) convertit și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu (baza 2) = ?

1. Împarte numărul în mod repetat la 2:

Ținem minte fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


 • împărțire = cât + rest;
 • 1 112 426 062 : 2 = 556 213 031 + 0;
 • 556 213 031 : 2 = 278 106 515 + 1;
 • 278 106 515 : 2 = 139 053 257 + 1;
 • 139 053 257 : 2 = 69 526 628 + 1;
 • 69 526 628 : 2 = 34 763 314 + 0;
 • 34 763 314 : 2 = 17 381 657 + 0;
 • 17 381 657 : 2 = 8 690 828 + 1;
 • 8 690 828 : 2 = 4 345 414 + 0;
 • 4 345 414 : 2 = 2 172 707 + 0;
 • 2 172 707 : 2 = 1 086 353 + 1;
 • 1 086 353 : 2 = 543 176 + 1;
 • 543 176 : 2 = 271 588 + 0;
 • 271 588 : 2 = 135 794 + 0;
 • 135 794 : 2 = 67 897 + 0;
 • 67 897 : 2 = 33 948 + 1;
 • 33 948 : 2 = 16 974 + 0;
 • 16 974 : 2 = 8 487 + 0;
 • 8 487 : 2 = 4 243 + 1;
 • 4 243 : 2 = 2 121 + 1;
 • 2 121 : 2 = 1 060 + 1;
 • 1 060 : 2 = 530 + 0;
 • 530 : 2 = 265 + 0;
 • 265 : 2 = 132 + 1;
 • 132 : 2 = 66 + 0;
 • 66 : 2 = 33 + 0;
 • 33 : 2 = 16 + 1;
 • 16 : 2 = 8 + 0;
 • 8 : 2 = 4 + 0;
 • 4 : 2 = 2 + 0;
 • 2 : 2 = 1 + 0;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

2. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2:

Luăm fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


1 112 426 062(10) = 100 0010 0100 1110 0100 0110 0100 1110(2)


3. Determinăm lungimea în biți a numărului binar cu semn:

Lungimea actuală a numărului în baza 2, în biți: 31.


Lungimea în biți a unui număr binar cu semn trebuie să fie egală cu o putere a lui 2:

21 = 2; 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16; 25 = 32; 26 = 64; ...


Primul bit (cel mai din stânga) indică semnul:

0 = număr întreg pozitiv, 1 = număr întreg negativ


Cel mai mic număr care este:


1) o putere a lui 2

2) și e mai mare decât lungimea actuală, 31,

3) astfel încât primul bit (cel mai din stânga) să fie zero
(avem de a face la acest moment cu un număr pozitiv)


=== este: 32.


4. Determină numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator, pe 32 biți (4 Octeți):

Dacă e nevoie, completează cu 0 în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută, 32.


Numărul 1 112 426 062(10), întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (din baza 10) și scris ca binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

1 112 426 062(10) = 0100 0010 0100 1110 0100 0110 0100 1110

Spații au fost folosite pentru a grupa digiți, în binar câte 4, în zecimal câte 3.

Convertește numere întregi cu semn din sistemul zecimal (baza zece) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum convertești număr întreg cu semn din baza 10 în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

1) Împarte versiunea pozitivă a numărului în mod repetat la 2, ținând minte resturile operațiilor, până obții un cât egal cu 0.

2) Construiește reprezentarea în baza 2 folosind resturile obținute, începând cu ultimul rest până la primul, în această ordine.

3) Construiește reprezentarea pozitivă pentru calculator în binar cu semn astfel încât primul bit să fie 0.

4) Doar dacă numărul inițial e negativ, schimbă toți biții de pe 0 pe 1 și de pe 1 pe 0.

Ultimele numere întregi cu semn convertite (transformate) din sistem zecimal în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 1.112.426.062 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 02:01 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 11.101.173 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 02:00 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 111.000.010.952 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 02:00 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 13.638 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 02:00 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 4.576.602 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 02:00 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 10.110.101.011.203 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:59 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 150.995.021 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:59 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 63.066.532 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:59 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn -62.317 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:59 EET (UTC +2)
Convertește (transformă) și scrie numărul întreg cu semn 1.234.568 din sistem zecimal (scris în baza 10) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu 29 nov, 01:59 EET (UTC +2)
Toate numerele întregi convertite (transformate) din sistem zecimal (scrise în baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Cum să convertești întregi cu semn din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr întreg cu semn din baza zece în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu:

 • 1. Dacă numărul de convertit e negativ, se începe cu versiunea pozitivă a numărului.
 • 2. Împarte în mod repetat la 2 reprezentarea pozitivă a numărului întreg cu semn care trebuie convertit în sistem binar, ținând minte fiecare rest al împărțirilor, până se obține un CÂT care e egal cu ZERO.
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus. Astfel, ultimul rest al împărțirilor de la punctul de mai sus devine primul simbol (situat cel mai la stânga) al numărului în baza doi, în timp ce primul rest devine ultimul simbol (situat cel mai la dreapta).
 • 4. Numerele binare reprezentate în limbaj calculator trebuie să aibă 4, 8, 16, 32, 64, ... de biți lungime (o putere a lui 2) - dacă e nevoie, se completează cu extra biți de valoare '0' în fața numărului pozitiv în baza 2 (la stânga lui) obținut mai sus, până la lungimea cerută, astfel încât primul bit (cel mai din stânga) va fi întotdeauna '0', reprezentând în mod corect un număr pozitiv.
 • 5. Pentru a obține reprezentarea numărului întreg negativ binar în complement față de unu, se înlocuiesc apoi toți biții '0' cu '1' și toți biții '1' cu '0'.

Exemplu: convertește numărul negativ -49 din sistem zecimal (baza zece) în binar în reprezentarea în complement față de unu:

 • 1. Se începe cu versiunea pozitivă a numărului: |-49| = 49
 • 2. Împarte 49 în mod repetat la 2, ținând minte fiecare rest al împărțirilor:
  • împărțire = cât + rest
  • 49 : 2 = 24 + 1
  • 24 : 2 = 12 + 0
  • 12 : 2 = 6 + 0
  • 6 : 2 = 3 + 0
  • 3 : 2 = 1 + 1
  • 1 : 2 = 0 + 1
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus:
  49(10) = 11 0001(2)
 • 4. Numărul (pozitiv) în baza 2 are o lungime actuală de 6 biți, iar numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator va avea o lungime, în acest caz, de 8 biți (cea mai mică putere a lui 2 mai mare decât 6) - se completează cu '0' în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută:
  49(10) = 0011 0001(2)
 • 5. Pentru a obține numărul întreg negativ se înlocuiesc toți biții '0' cu '1' și toți biții '1' cu '0':
  -49(10) = 1100 1110
 • Numărul -4910, întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu = 1100 1110