Convertește (transformă) numărul 12,342 în binar în reprezentarea pe 32 biți, precizie simplă, virgulă mobilă în standard IEEE 754, din număr în sistem zecimal în baza 10. Explicații detaliate

Numărul 12,342(10) convertit și scris în binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 (1 bit pentru semn, 8 biți pentru exponent, 23 de biți pentru mantisă)

Primii pași pe care îi vom parcurge pentru a face conversia:

Convertește în binar (în baza 2) partea întreagă a numărului.

Convertește în binar partea fracționară a numărului.


1. Întâi convertește în binar (în baza 2) partea întreagă: 12.
Împarte numărul în mod repetat la 2.

Notăm mai jos, în ordine, fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


 • împărțire = cât + rest;
 • 12 : 2 = 6 + 0;
 • 6 : 2 = 3 + 0;
 • 3 : 2 = 1 + 1;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

2. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții întregi a numărului.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


12(10) =


1100(2)


3. Convertește în binar (baza 2) partea fracționară: 0,342.

Înmulțește numărul în mod repetat cu 2.


Notăm mai jos fiecare parte întreagă a înmulțirilor.


Ne oprim când obținem o parte fracționară egală cu zero.


 • #) înmulțire = întreg + fracționar;
 • 1) 0,342 × 2 = 0 + 0,684;
 • 2) 0,684 × 2 = 1 + 0,368;
 • 3) 0,368 × 2 = 0 + 0,736;
 • 4) 0,736 × 2 = 1 + 0,472;
 • 5) 0,472 × 2 = 0 + 0,944;
 • 6) 0,944 × 2 = 1 + 0,888;
 • 7) 0,888 × 2 = 1 + 0,776;
 • 8) 0,776 × 2 = 1 + 0,552;
 • 9) 0,552 × 2 = 1 + 0,104;
 • 10) 0,104 × 2 = 0 + 0,208;
 • 11) 0,208 × 2 = 0 + 0,416;
 • 12) 0,416 × 2 = 0 + 0,832;
 • 13) 0,832 × 2 = 1 + 0,664;
 • 14) 0,664 × 2 = 1 + 0,328;
 • 15) 0,328 × 2 = 0 + 0,656;
 • 16) 0,656 × 2 = 1 + 0,312;
 • 17) 0,312 × 2 = 0 + 0,624;
 • 18) 0,624 × 2 = 1 + 0,248;
 • 19) 0,248 × 2 = 0 + 0,496;
 • 20) 0,496 × 2 = 0 + 0,992;
 • 21) 0,992 × 2 = 1 + 0,984;
 • 22) 0,984 × 2 = 1 + 0,968;
 • 23) 0,968 × 2 = 1 + 0,936;
 • 24) 0,936 × 2 = 1 + 0,872;

Nicio parte fracționară egală cu zero n-a fost obținută. Însă am efectuat un număr suficient de iterații (peste limita de Mantisă) și am obținut măcar o parte întreagă diferită de zero => STOP (pierdem precizie...)


4. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții fracționare a numărului.

Ia fiecare parte întreagă a rezultatelor înmulțirilor, începând din partea de sus a listei construite:


0,342(10) =


0,0101 0111 1000 1101 0100 1111(2)


5. Numărul pozitiv înainte de normalizare:

12,342(10) =


1100,0101 0111 1000 1101 0100 1111(2)


Ultimii pași pe care îi vom parcurge pentru a face conversia:

Normalizează reprezentarea binară a numărului.

Ajustează exponentul.

Convertește exponentul ajustat din zecimal (baza 10) în binar pe 8 biți.

Normalizează mantisa.


6. Normalizează reprezentarea binară a numărului.

Mută virgula cu 3 poziții la stânga, astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de 0:


12,342(10) =


1100,0101 0111 1000 1101 0100 1111(2) =


1100,0101 0111 1000 1101 0100 1111(2) × 20 =


1,1000 1010 1111 0001 1010 1001 111(2) × 23


7. Până la acest moment avem următoarele elemente ce vor alcătui numărul binar în reprezentare IEEE 754, precizie simplă (32 biți):

Semn 0 (un număr pozitiv)


Exponent (neajustat): 3


Mantisă (nenormalizată):
1,1000 1010 1111 0001 1010 1001 111


8. Ajustează exponentul.

Folosește reprezentarea deplasată pe 8 biți:


Exponent (ajustat) =


Exponent (neajustat) + 2(8-1) - 1 =


3 + 2(8-1) - 1 =


(3 + 127)(10) =


130(10)


9. Convertește exponentul ajustat din zecimal (baza 10) în binar pe 8 biți.

Folosește din nou tehnica împărțirii repetate la 2:


 • împărțire = cât + rest;
 • 130 : 2 = 65 + 0;
 • 65 : 2 = 32 + 1;
 • 32 : 2 = 16 + 0;
 • 16 : 2 = 8 + 0;
 • 8 : 2 = 4 + 0;
 • 4 : 2 = 2 + 0;
 • 2 : 2 = 1 + 0;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

10. Construiește reprezentarea în baza 2 a exponentului ajustat.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


Exponent (ajustat) =


130(10) =


1000 0010(2)


11. Normalizează mantisa.

a) Renunță la primul bit, cel mai din stânga, care e întotdeauna 1, și la separatorul zecimal, dacă e cazul.


b) Ajustează-i lungimea la 23 biți, prin renunțarea la biții în exces, din dreapta (dacă măcar unul din acești biți în exces e setat pe 1, se pierde din precizie...).


Mantisă (normalizată) =


1. 100 0101 0111 1000 1101 0100 1111 =


100 0101 0111 1000 1101 0100


12. Cele trei elemente care alcătuiesc reprezentarea numărului în sistem binar pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

Semn (1 bit) =
0 (un număr pozitiv)


Exponent (8 biți) =
1000 0010


Mantisă (23 biți) =
100 0101 0111 1000 1101 0100


Numărul zecimal în baza zece 12,342 convertit și scris în binar în representarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:
0 - 1000 0010 - 100 0101 0111 1000 1101 0100

(32 biți IEEE 754)

Numărul 12,341 convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ?

Numărul 12,343 convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ?

Convertește în binar în reprezentare pe 32 de biți, precizie simplă, virgulă mobilă în standard IEEE 754

Un număr în reprezentarea în sistem binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 e format din trei elemente: semn (ocupă 1 bit, e fie 0 pentru numere pozitive, fie 1 pentru numere negative), exponent (ocupă 11 biți), mantisă (52 biți)

Ultimele numere zecimale convertite (transformate) din baza zece în sistem binar în reprezentare pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754

Numărul 12,342 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 28 sep, 05:12 EET (UTC +2)
Numărul 545 646,546 465 437 036 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 28 sep, 05:12 EET (UTC +2)
Numărul 32 783,7 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 28 sep, 05:12 EET (UTC +2)
Numărul 55 130 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 28 sep, 05:12 EET (UTC +2)
Numărul 24 559 328 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 28 sep, 05:12 EET (UTC +2)
Numărul 1,312 7 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 28 sep, 05:12 EET (UTC +2)
Numărul 1 259,627 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 28 sep, 05:12 EET (UTC +2)
Numărul 0,31 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 28 sep, 05:12 EET (UTC +2)
Numărul 85 609 990 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 28 sep, 05:12 EET (UTC +2)
Numărul -0,015 326 346 270 740 7 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 28 sep, 05:12 EET (UTC +2)
Toate numerele zecimale convertite (transformate) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754

Cum să convertești numere zecimale din sistem zecimal (baza 10) în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie simplă pe 32 de biți

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr zecimal (cu virgulă) din baza zece în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie simplă pe 32 de biți:

Exemplu: convertește numărul negativ -25,347 din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie simplă pe 32 de biți:

Conversii numerice de bază între sistemul zecimal și sistemul binar

Conversii între numere din sistemul zecimal (scrise în baza zece) și din sistemul binar (baza doi și reprezentarea în limbaj calculator):


1. Întreg -> Binar

2. Zecimal -> Binar

3. Binar -> Întreg

4. Binar -> Zecimal