32bit IEEE 754: Nr. zecimal ↗ Binar, precizie simplă, virgulă mobilă: 274 877 907 013 Convertește (transformă) numărul în binar în reprezentarea pe 32 biți, precizie simplă, virgulă mobilă în standard IEEE 754, din număr în sistem zecimal în baza zece

Numărul 274 877 907 013(10) convertit și scris în binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 (1 bit pentru semn, 8 biți pentru exponent, 23 de biți pentru mantisă)

1. Împarte numărul în mod repetat la 2.

Notăm mai jos, în ordine, fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


 • împărțire = cât + rest;
 • 274 877 907 013 : 2 = 137 438 953 506 + 1;
 • 137 438 953 506 : 2 = 68 719 476 753 + 0;
 • 68 719 476 753 : 2 = 34 359 738 376 + 1;
 • 34 359 738 376 : 2 = 17 179 869 188 + 0;
 • 17 179 869 188 : 2 = 8 589 934 594 + 0;
 • 8 589 934 594 : 2 = 4 294 967 297 + 0;
 • 4 294 967 297 : 2 = 2 147 483 648 + 1;
 • 2 147 483 648 : 2 = 1 073 741 824 + 0;
 • 1 073 741 824 : 2 = 536 870 912 + 0;
 • 536 870 912 : 2 = 268 435 456 + 0;
 • 268 435 456 : 2 = 134 217 728 + 0;
 • 134 217 728 : 2 = 67 108 864 + 0;
 • 67 108 864 : 2 = 33 554 432 + 0;
 • 33 554 432 : 2 = 16 777 216 + 0;
 • 16 777 216 : 2 = 8 388 608 + 0;
 • 8 388 608 : 2 = 4 194 304 + 0;
 • 4 194 304 : 2 = 2 097 152 + 0;
 • 2 097 152 : 2 = 1 048 576 + 0;
 • 1 048 576 : 2 = 524 288 + 0;
 • 524 288 : 2 = 262 144 + 0;
 • 262 144 : 2 = 131 072 + 0;
 • 131 072 : 2 = 65 536 + 0;
 • 65 536 : 2 = 32 768 + 0;
 • 32 768 : 2 = 16 384 + 0;
 • 16 384 : 2 = 8 192 + 0;
 • 8 192 : 2 = 4 096 + 0;
 • 4 096 : 2 = 2 048 + 0;
 • 2 048 : 2 = 1 024 + 0;
 • 1 024 : 2 = 512 + 0;
 • 512 : 2 = 256 + 0;
 • 256 : 2 = 128 + 0;
 • 128 : 2 = 64 + 0;
 • 64 : 2 = 32 + 0;
 • 32 : 2 = 16 + 0;
 • 16 : 2 = 8 + 0;
 • 8 : 2 = 4 + 0;
 • 4 : 2 = 2 + 0;
 • 2 : 2 = 1 + 0;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

2. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


274 877 907 013(10) =


100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0101(2)


3. Normalizează reprezentarea binară a numărului.

Mută virgula cu 38 poziții la stânga, astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de 0:


274 877 907 013(10) =


100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0101(2) =


100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0101(2) × 20 =


1,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001 01(2) × 238


4. Până la acest moment avem următoarele elemente ce vor alcătui numărul binar în reprezentare IEEE 754, precizie simplă (32 biți):

Semn 0 (un număr pozitiv)


Exponent (neajustat): 38


Mantisă (nenormalizată):
1,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001 01


5. Ajustează exponentul.

Folosește reprezentarea deplasată pe 8 biți:


Exponent (ajustat) =


Exponent (neajustat) + 2(8-1) - 1 =


38 + 2(8-1) - 1 =


(38 + 127)(10) =


165(10)


6. Convertește exponentul ajustat din zecimal (baza 10) în binar pe 8 biți.

Folosește din nou tehnica împărțirii repetate la 2:


 • împărțire = cât + rest;
 • 165 : 2 = 82 + 1;
 • 82 : 2 = 41 + 0;
 • 41 : 2 = 20 + 1;
 • 20 : 2 = 10 + 0;
 • 10 : 2 = 5 + 0;
 • 5 : 2 = 2 + 1;
 • 2 : 2 = 1 + 0;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

7. Construiește reprezentarea în baza 2 a exponentului ajustat.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


Exponent (ajustat) =


165(10) =


1010 0101(2)


8. Normalizează mantisa.

a) Renunță la primul bit, cel mai din stânga, care e întotdeauna 1, și la separatorul zecimal, dacă e cazul.


b) Ajustează-i lungimea la 23 biți, prin renunțarea la biții în exces, din dreapta (dacă măcar unul din acești biți în exces e setat pe 1, se pierde din precizie...).


Mantisă (normalizată) =


1. 000 0000 0000 0000 0000 0000 000 0000 0100 0101 =


000 0000 0000 0000 0000 0000


9. Cele trei elemente care alcătuiesc reprezentarea numărului în sistem binar pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

Semn (1 bit) =
0 (un număr pozitiv)


Exponent (8 biți) =
1010 0101


Mantisă (23 biți) =
000 0000 0000 0000 0000 0000


Numărul zecimal în baza zece 274 877 907 013 convertit și scris în binar în representarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:
0 - 1010 0101 - 000 0000 0000 0000 0000 0000

Ultimele numere zecimale convertite (transformate) din baza zece în sistem binar în reprezentare pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754

Numărul 274 877 907 013 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 01:05 EET (UTC +2)
Numărul 5 503 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 01:05 EET (UTC +2)
Numărul -236,5 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 01:05 EET (UTC +2)
Numărul -7 806 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 01:05 EET (UTC +2)
Numărul -2,516 42 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 01:05 EET (UTC +2)
Numărul -256,625 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 01:05 EET (UTC +2)
Numărul 5 462,8 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 01:05 EET (UTC +2)
Toate numerele zecimale convertite (transformate) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 32 de biți, precizie simplă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754