64bit IEEE 754: Nr. zecimal ↗ Binar, precizie dublă, virgulă mobilă: 100 259 Convertește (transformă) numărul în binar în reprezentarea pe 64 biți, precizie dublă, virgulă mobilă în standard IEEE 754, din număr în sistem zecimal în baza zece

Numărul 100 259(10) convertit și scris în binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 (1 bit pentru semn, 11 biți pentru exponent, 52 de biți pentru mantisă)

1. Împarte numărul în mod repetat la 2.

Notăm mai jos, în ordine, fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


 • împărțire = cât + rest;
 • 100 259 : 2 = 50 129 + 1;
 • 50 129 : 2 = 25 064 + 1;
 • 25 064 : 2 = 12 532 + 0;
 • 12 532 : 2 = 6 266 + 0;
 • 6 266 : 2 = 3 133 + 0;
 • 3 133 : 2 = 1 566 + 1;
 • 1 566 : 2 = 783 + 0;
 • 783 : 2 = 391 + 1;
 • 391 : 2 = 195 + 1;
 • 195 : 2 = 97 + 1;
 • 97 : 2 = 48 + 1;
 • 48 : 2 = 24 + 0;
 • 24 : 2 = 12 + 0;
 • 12 : 2 = 6 + 0;
 • 6 : 2 = 3 + 0;
 • 3 : 2 = 1 + 1;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

2. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


100 259(10) =


1 1000 0111 1010 0011(2)


3. Normalizează reprezentarea binară a numărului.

Mută virgula cu 16 poziții la stânga, astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de 0:


100 259(10) =


1 1000 0111 1010 0011(2) =


1 1000 0111 1010 0011(2) × 20 =


1,1000 0111 1010 0011(2) × 216


4. Până la acest moment avem următoarele elemente ce vor alcătui numărul binar în reprezentare IEEE 754, precizie dublă (64 biți):

Semn 0 (un număr pozitiv)


Exponent (neajustat): 16


Mantisă (nenormalizată):
1,1000 0111 1010 0011


5. Ajustează exponentul.

Folosește reprezentarea deplasată pe 11 biți:


Exponent (ajustat) =


Exponent (neajustat) + 2(11-1) - 1 =


16 + 2(11-1) - 1 =


(16 + 1 023)(10) =


1 039(10)


6. Convertește exponentul ajustat din zecimal (baza 10) în binar pe 11 biți.

Folosește din nou tehnica împărțirii repetate la 2:


 • împărțire = cât + rest;
 • 1 039 : 2 = 519 + 1;
 • 519 : 2 = 259 + 1;
 • 259 : 2 = 129 + 1;
 • 129 : 2 = 64 + 1;
 • 64 : 2 = 32 + 0;
 • 32 : 2 = 16 + 0;
 • 16 : 2 = 8 + 0;
 • 8 : 2 = 4 + 0;
 • 4 : 2 = 2 + 0;
 • 2 : 2 = 1 + 0;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

7. Construiește reprezentarea în baza 2 a exponentului ajustat.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


Exponent (ajustat) =


1039(10) =


100 0000 1111(2)


8. Normalizează mantisa.

a) Renunță la primul bit, cel mai din stânga, care e întotdeauna 1, și la separatorul zecimal, dacă e cazul.


b) Ajustează-i lungimea la 52 biți, prin adăugarea numărului de zerouri necesare, la dreapta.


Mantisă (normalizată) =


1. 1000 0111 1010 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 =


1000 0111 1010 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000


9. Cele trei elemente care alcătuiesc reprezentarea numărului în sistem binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

Semn (1 bit) =
0 (un număr pozitiv)


Exponent (11 biți) =
100 0000 1111


Mantisă (52 biți) =
1000 0111 1010 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000


Numărul zecimal în baza zece 100 259 convertit și scris în binar în representarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:
0 - 100 0000 1111 - 1000 0111 1010 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Ultimele numere zecimale convertite (transformate) din baza zece în sistem binar în reprezentare pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754

Numărul 100 259 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:57 EET (UTC +2)
Numărul 45,25 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:56 EET (UTC +2)
Numărul 63,2 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:56 EET (UTC +2)
Numărul 123 789 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:56 EET (UTC +2)
Numărul 19,005 8 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:56 EET (UTC +2)
Numărul 31 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:56 EET (UTC +2)
Numărul 172 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:56 EET (UTC +2)
Toate numerele zecimale convertite (transformate) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754