64bit IEEE 754: Nr. zecimal ↗ Binar, precizie dublă, virgulă mobilă: 261 314 Convertește (transformă) numărul în binar în reprezentarea pe 64 biți, precizie dublă, virgulă mobilă în standard IEEE 754, din număr în sistem zecimal în baza zece

Numărul 261 314(10) convertit și scris în binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 (1 bit pentru semn, 11 biți pentru exponent, 52 de biți pentru mantisă)

1. Împarte numărul în mod repetat la 2.

Notăm mai jos, în ordine, fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


 • împărțire = cât + rest;
 • 261 314 : 2 = 130 657 + 0;
 • 130 657 : 2 = 65 328 + 1;
 • 65 328 : 2 = 32 664 + 0;
 • 32 664 : 2 = 16 332 + 0;
 • 16 332 : 2 = 8 166 + 0;
 • 8 166 : 2 = 4 083 + 0;
 • 4 083 : 2 = 2 041 + 1;
 • 2 041 : 2 = 1 020 + 1;
 • 1 020 : 2 = 510 + 0;
 • 510 : 2 = 255 + 0;
 • 255 : 2 = 127 + 1;
 • 127 : 2 = 63 + 1;
 • 63 : 2 = 31 + 1;
 • 31 : 2 = 15 + 1;
 • 15 : 2 = 7 + 1;
 • 7 : 2 = 3 + 1;
 • 3 : 2 = 1 + 1;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

2. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


261 314(10) =


11 1111 1100 1100 0010(2)


3. Normalizează reprezentarea binară a numărului.

Mută virgula cu 17 poziții la stânga, astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de 0:


261 314(10) =


11 1111 1100 1100 0010(2) =


11 1111 1100 1100 0010(2) × 20 =


1,1111 1110 0110 0001 0(2) × 217


4. Până la acest moment avem următoarele elemente ce vor alcătui numărul binar în reprezentare IEEE 754, precizie dublă (64 biți):

Semn 0 (un număr pozitiv)


Exponent (neajustat): 17


Mantisă (nenormalizată):
1,1111 1110 0110 0001 0


5. Ajustează exponentul.

Folosește reprezentarea deplasată pe 11 biți:


Exponent (ajustat) =


Exponent (neajustat) + 2(11-1) - 1 =


17 + 2(11-1) - 1 =


(17 + 1 023)(10) =


1 040(10)


6. Convertește exponentul ajustat din zecimal (baza 10) în binar pe 11 biți.

Folosește din nou tehnica împărțirii repetate la 2:


 • împărțire = cât + rest;
 • 1 040 : 2 = 520 + 0;
 • 520 : 2 = 260 + 0;
 • 260 : 2 = 130 + 0;
 • 130 : 2 = 65 + 0;
 • 65 : 2 = 32 + 1;
 • 32 : 2 = 16 + 0;
 • 16 : 2 = 8 + 0;
 • 8 : 2 = 4 + 0;
 • 4 : 2 = 2 + 0;
 • 2 : 2 = 1 + 0;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

7. Construiește reprezentarea în baza 2 a exponentului ajustat.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


Exponent (ajustat) =


1040(10) =


100 0001 0000(2)


8. Normalizează mantisa.

a) Renunță la primul bit, cel mai din stânga, care e întotdeauna 1, și la separatorul zecimal, dacă e cazul.


b) Ajustează-i lungimea la 52 biți, prin adăugarea numărului de zerouri necesare, la dreapta.


Mantisă (normalizată) =


1. 1 1111 1100 1100 0010 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 =


1111 1110 0110 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000


9. Cele trei elemente care alcătuiesc reprezentarea numărului în sistem binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

Semn (1 bit) =
0 (un număr pozitiv)


Exponent (11 biți) =
100 0001 0000


Mantisă (52 biți) =
1111 1110 0110 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000


Numărul zecimal în baza zece 261 314 convertit și scris în binar în representarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:
0 - 100 0001 0000 - 1111 1110 0110 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Ultimele numere zecimale convertite (transformate) din baza zece în sistem binar în reprezentare pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754

Numărul 261 314 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:23 EET (UTC +2)
Numărul 17 014 113 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:23 EET (UTC +2)
Numărul 2,333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 5 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:23 EET (UTC +2)
Numărul 524 338 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:23 EET (UTC +2)
Numărul -40,56 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:23 EET (UTC +2)
Numărul 250 078 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:23 EET (UTC +2)
Numărul 26,666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 665 convertit (transformat) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 = ? 13 apr, 00:22 EET (UTC +2)
Toate numerele zecimale convertite (transformate) din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în reprezentarea pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754