Convertește -73 în cod binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi, din număr întreg cu semn în sistem zecimal (baza 10)

-73(10) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi = ?

1. Începe cu versiunea pozitivă a numărului:

|-73| = 73

2. Împarte numărul în mod repetat la 2:

Ținem minte fiecare rest al împărțirilor.

Stop când obținem un cât egal cu zero.

 • împărțire = cât + rest;
 • 73 : 2 = 36 + 1;
 • 36 : 2 = 18 + 0;
 • 18 : 2 = 9 + 0;
 • 9 : 2 = 4 + 1;
 • 4 : 2 = 2 + 0;
 • 2 : 2 = 1 + 0;
 • 1 : 2 = 0 + 1;

3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2:

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.

73(10) = 100 1001(2)


4. Determinăm lungimea în biți a numărului binar cu semn:

Lungimea actuală a numărului în baza 2, în biți: 7.

Lungimea în biți a unui număr binar cu semn trebuie să fie egală cu o putere a lui 2:
21 = 2; 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16; 25 = 32; 26 = 64; ...

Primul bit (cel mai din stânga) indică semnul,
1 = negativ, 0 = pozitiv.

Cel mai mic număr care este:


o putere a lui 2


și e mai mare decât lungimea actuală, 7,


astfel încât primul bit (cel mai din stânga) să fie zero


(avem de a face la acest moment cu un număr pozitiv)


este: 8.


5. Numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator, pe 8 biți:

Dacă e nevoie, completează cu 0 în fața numărului în baza 2, până la lungimea cerută, 8:

73(10) = 0100 1001


6. Obține reprezentarea numărului întreg negativ. Partea I:

Pentru a obține reprezentarea numărului întreg negativ pe 8 biți,


binar cu semn în complement față de unu,


înlocuiește toți biții setați pe 0 cu 1


și toți biții setați pe 1 cu 0


!(0100 1001) =


1011 0110


7. Obține reprezentarea numărului întreg negativ. Partea a II-a:

Pentru a obține reprezentarea numărului întreg negativ pe 8 biți,


binar cu semn în complement față de doi,


adună 1 la numărul obținut mai sus


1011 0110 + 1 =


1011 0111


Numărul -73, întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi:

-73(10) = 1011 0111

Spațiile folosite pentru a grupa digiți: pentru binar, câte 4.


Mai multe operații de acest tip:

-74 = ? | -72 = ?


Convertește numere întregi cu semn din sistemul zecimal (baza zece) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi

Cum convertești număr întreg cu semn din baza 10 în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi:

1) Împarte versiunea pozitivă a numărului în mod repetat la 2, ținând minte resturile operațiilor, până obținem un cât egal cu 0.

2) Construiește reprezentarea în baza 2 folosind resturile obținute, începând cu ultimul rest până la primul, în această ordine.

3) Construiește reprezentarea pozitivă pentru calculator în binar cu semn astfel încât primul bit să fie 0.

4) Doar dacă numărul inițial e negativ, schimbă toți biții de pe 0 pe 1 și de pe 1 pe 0.

5) Doar dacă numărul inițial e negativ, adaugă 1 la numărul obținut la pasul anterior.

Ultimii întregi cu semn convertiți din sistem zecimal în binar în reprezentarea în complement față de doi

-73 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:26 EET (UTC +2)
1.010.100.100.000.021 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:26 EET (UTC +2)
-16.927 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:26 EET (UTC +2)
1.001.110.005 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:25 EET (UTC +2)
-158.050 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:25 EET (UTC +2)
-23.790 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:25 EET (UTC +2)
13.638 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:25 EET (UTC +2)
-16.927 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:25 EET (UTC +2)
11.000.080 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:25 EET (UTC +2)
14.305 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:25 EET (UTC +2)
1.111.110.026 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:24 EET (UTC +2)
-1.035.141.147 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:24 EET (UTC +2)
5.694 în binar cu semn în complement față de doi = ? 19 iun, 00:24 EET (UTC +2)
Toți întregii convertiți din zecimal în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi

Cum să convertești întregi cu semn din sistem zecimal în sistem binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr întreg cu semn din baza zece în sistem binar în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi:

 • 1. Dacă numărul de convertit e negativ, începe cu versiunea pozitivă a numărului.
 • 2. Împarte în mod repetat la 2 reprezentarea pozitivă a numărului întreg, ținând minte fiecare rest al împărțirilor, până când obținem un cât care e egal cu zero.
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus. Astfel, ultimul rest al împărțirilor de la punctul de mai sus devine primul simbol (situat cel mai la stânga) al numărului în baza doi, în timp ce primul rest devine ultimul simbol (situat cel mai la dreapta).
 • 4. Numerele binare reprezentate în limbaj calculator trebuie să aibă 4, 8, 16, 32, 64, ... de biți lungime (o putere a lui 2) - dacă e nevoie, se completează cu 0 în fața numărului în baza 2 obținut mai sus (la stânga lui), până la lungimea cerută, astfel încât primul bit (cel mai din stânga) va fi întotdeauna 0, reprezentând în mod corect un număr pozitiv.
 • 5. Pentru a obține reprezentarea numărului întreg negativ în binar cu semn în reprezentarea în complement față de unu, se înlocuiesc toți biții aflați pe 0 cu 1 și toți biții setați pe 1 cu 0.
 • 6. Pentru a obține reprezentarea numărului întreg negativ în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi, la numărul binar obținut mai sus se adună 1.

Exemplu: convertește numărul negativ -60 din sistem zecimal (baza zece) în binar în reprezentarea în complement față de doi:

 • 1. Se începe cu versiunea pozitivă a numărului: |-60| = 60
 • 2. Împarte 60 în mod repetat la 2, ținând minte fiecare rest al împărțirilor:
  • împărțire = cât + rest
  • 60 : 2 = 30 + 0
  • 30 : 2 = 15 + 0
  • 15 : 2 = 7 + 1
  • 7 : 2 = 3 + 1
  • 3 : 2 = 1 + 1
  • 1 : 2 = 0 + 1
 • 3. Construiește reprezentarea numărului pozitiv în baza 2, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus:
  60(10) = 11 1100(2)
 • 4. Numărul (pozitiv) în baza 2 are o lungime de 6 biți, iar numărul binar pozitiv reprezentat în limbaj calculator va avea o lungime, în acest caz, de 8 biți (cea mai mică putere a lui 2 mai mare decât 6) - se completează cu extra biți pe 0 în fața numărului în baza 2 (la stânga), până la lungimea cerută:
  60(10) = 0011 1100(2)
 • 5. Pentru a obține numărul întreg negativ binar în reprezentarea binară cu semn în complement față de unu se înlocuiesc toți biții aflați pe 0 cu 1 și toți biții setați pe 1 cu 0:
  !(0011 1100) = 1100 0011
 • 6. Pentru a obține numărul întreg negativ, binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi, la numărul obținut mai sus se adună 1:
  -60(10) = 1100 0011 + 1 = 1100 0100
 • Numărul -6010, întreg cu semn, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar cu semn în reprezentarea în complement față de doi = 1100 0100